„W służbie Ojczyźnie”. Konferencja prasowa w sprawie współpracy między WOT a IPN.
21.04.2022

„W służbie Ojczyźnie”. Konferencja prasowa w sprawie współpracy między WOT a IPN.

 

19 kwietnia 2022 r. o godz. 11.30 w siedzibie Centralnego Przystanku Historia przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie obyła się konferencja prasowa z udziałem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karola Nawrockiego i dowódcy 5. Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej płk. Mieczysława Gurgielewicza.

W czasie spotkania zostały zaprezentowane sylwetki Terytorialsów pracujących w Instytucie oraz materiały edukacyjne dotyczące podziemia niepodległościowego. Celem konferencji było promowanie postaw proobronnych.

Dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, zauważył, że:

Polsce można służyć w czasie pokoju, a gdy trzeba, także w czasie wojny. Wojska Obrony Terytorialnej współstanowią o tym, że jesteśmy odpowiednio przygotowani

Nawiązując do patrona Terytorialsów, prezes IPN podkreślił dokonania rtm. Witolda Pileckiego, który cały swój potencjał oddał Polsce. Na koniec dr Nawrocki podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania formacji i tym, którzy podjęli służbę w jej szeregach.

Chciałem serdecznie podziękować, przede wszystkim jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, tym wszystkim, którzy doprowadzili do powstania Wojsk Obrony Terytorialnej. I za to, że jako Polacy możemy czuć się bezpieczni.

W czasie konferencji głos zabrał także płk Mieczysław Gurgielewicz:

Żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy są jednocześnie pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej, w sposób szczególny łączą przeszłość z przyszłością. Jako pracownicy IPN biorą udział w procesie przywracania pamięci o polskich bohaterach.

W konferencji brali udział także pracownicy IPN będący żołnierzami 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. "Rój"

Marta Sałdan, pracownik Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, żołnierz 5 MBOT:

W Wojskach Obrony Terytorialnej służę od niespełna 8 miesięcy, natomiast w IPN od niespełna 3 lat. Z perspektywy czasu mogę dzisiaj śmiało powiedzieć, że zarówno praca w Biurze Poszukiwań jak i służba w WOT sprawiają mi wiele satysfakcji, pozwalając realizować się na różnych płaszczyznach. Praca w Biurze Poszukiwań i Identyfikacji pozwala mi na branie udziału w pracach związanych z poszukiwaniami naszych bohaterów, którzy walczyli na frontach II Wojny Światowej, a później znaleźli się w trudnej sytuacji, musząc walczyć z wrogiem wewnętrznym - ideologią jaką był komunizm. I do takich bohaterów należy właśnie patron naszej brygady ppor. Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. "Rój", który swoją determinacją i odwagą siał postrach pomiędzy lokalnymi komunistami. My chcemy pójsć w ślad za naszym patronem, a nasze motto "Zawsze gotowi, zawsze blisko" realizować z najwyższą starannością i skutecznością. 

Aleksander Mazur, pracownik IPN, żołnierz 5 MBOT:

Gdybym mógł powiedzieć coś o swojej motywacji, która mi przyświecała odnośnie wstąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej to przede wszystkim jest to takie poczucie sprawczości, chęć bycia aktywnym elementem społeczeństwa, który jest w stanie nie tylko być biernym obserwatorem, ale przede wszystkim uczestnikiem wszelkiego rodzaju wydarzeń. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat miałem okazję i przyjemność m.in. działać w ramach walki z pandemią covid-19, zarówno na dyżurach w szpitalach, jak i w przychodniach, a także w punktach wymazowych. Gdy ponad pół roku temu sytuacja na granicy polsko-białoruskiej była nieustabilizowana i była potrzeba wsparcia naszej brygady w pasie przygranicznym, udało mi się zgłosić na służbę na granicy i mam nadzieję, że będzie kolejna okazja, aby tam pojechać. Od przeszło 3 tygodni mam cały czas wspieram punkt relokacji uchodźców, który mam w swoim najbliższym otoczeniu. Wspieram też swoją lokalną społeczność, która jest tuż obok mnie. Jestem w stanie z dnia na dzień, tylko po założeniu munduru - od razu im służyć.

Film: Retransmisja konferencji na kanale IPNtv

Źródło:
Instytut Pamięci Narodowej

Załączniki

powiązane informacje

Kolejne porozumienie podpisane. Tym razem z PGW Wody Polskie
Porozumienia,  Stańczyk,  Współpraca 
Porozumienie pomiędzy Dowódcą WOT a Komendantem Głównym Policji
Porozumienia,  Dowódca WOT,  Kooperacja,  Stańczyk,  Współpraca 
NFOŚiGW zawarł porozumienie o współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej
Porozumienia,  Współpraca,  Klisz