80 rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

 

W poniedziałek, 14 lutego, mija 80 lat od przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową – największą podziemną armię w okupowanej przez Niemców Europie. Wojska Obrony Terytorialnej dziedziczą tradycje, dorobek, dzielność i nieustępliwość żołnierzy Armii Krajowej. Armia Krajowa i Wojska Obrony Terytorialnej - to dwie formacje, które dzieli czas, ale łączy system wartości.

 

Światełko dla Bohatera z AK

Żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, jak co roku zapalili światełka na miejscu pamięci żołnierzy Armii Krajowej. Jak podkreślają sami żołnierze, dla Polaka to duma i honor być spadkobiercą tradycji walki o wolność oraz niezależność państwową i osobistą. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej hołdując pamięci o zmarłych Bohaterach dbają o miejsca, które upamiętniają ich życie i zasłużony odpoczynek, oraz troszczą się o to, by zawsze pozostawali w pamięci. Brygady OT zawsze porządkują przed świętami religijnymi i państwowymi, kilkaset grobów i miejsc pamięci żołnierzy AK. Na Ich grobach, nigdy nie zabraknie także światełka w kolejne rocznice śmierci.

Centralne Uroczystości obchodów 80-lecia AK

W niedzielę, 13 lutego, na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, w samo południe rozpoczęły się centralne uroczystości. „…Armia Krajowa była siłą zbudowaną na woli walki o wolną Polskę. Postawa żołnierzy AK stanowiła fundament, na którym zbudowana została dzisiejsza wolna Polska…” – podkreślił Minister ON Mariusz Błaszczak.

W trakcie obchodów, sędzia Bogusław Nizieński, Kawaler Orderu Orła Białego, a także przewodniczący Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przy szefie UdsKiOR odczytał „Przesłanie żołnierzy Armii Krajowej do młodego pokolenia Polaków”. Następie dokument ten przekazał adresatom przesłania.

W tym ważnym dniu Szef Resortu Obrony Narodowej wręczył dowódcom 32 batalionu lekkiej piechoty z Niska (3 Podkarpacka Brygada OT) oraz 16 Dolnośląskiej Brygady OT akty nadania tradycji i symboliki wojskowej Bohaterów z AK.

Po uroczystości na Placu Marszałka Piłsudskiego, nie zabrakło żołnierzy OT na Powązkach Wojskowych, oddających hołd na grobach Patronów brygad i Przyjaciół formacji.

Z kolei 14 lutego, w dniu 80 rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, już o godzinie 08.30 złożone zostały znicze pamięci, pod pomnikiem pierwszego Komendanta Armii Krajowej, gen. Stefana Roweckiego ps. „Grot” oraz pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego.

Wojska Obrony Terytorialnej - najmłodsza formacja polskich Sił Zbrojnych dziedziczy tradycje, dorobek, dzielność i nieustępliwość żołnierzy Armii Krajowej. Terytorialsi, jak niegdyś AK-owcy, mają bardzo silną motywację do służby i kierują się tymi samymi przekonaniami, gotowością obrony własnej Ojczyzny. Obecnie żołnierze OT mają pod swoją opieką blisko 900 kombatantów, żołnierzy AK i bohaterów wojennych.

Zespół prasowy WOT

Załączniki

powiązane informacje

6-lecie WOT w Rzeszowie
Tradycja,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Sprzęt i uzbrojenie 
Kolejna Wielkanoc na straży granicy RP
#SilneWsparcie,  Społeczne,  Tradycja,  Ukraina,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Klisz