Szkolenie profilowe kompanii górskich WOT

 

W piątek, 21 stycznia, dobiegło końca szkolenie prowadzenia działań w terenie górzystym. Szkolenie Terytorialsów to jeden z etapów profilowania kompanii górskich w WOT. Szkolenie przygotowane zostało przez instruktorów Zespołu Szkoleń Górskich i SERE z Zakładu Działań Specjalnych Akademii Wojsk Lądowych.

Podczas szkolenia realizowane były zagadnienia związane z przemieszczaniem się w terenie górskim w zimie z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego jak np. rakiety śnieżne. Równolegle doskonalono elementy nawigacji, wykorzystania walorów taktycznych terenu, prowadzenia obserwacji oraz udzielania pierwszej pomocy z uwzględnieniem profilaktyki zagrożeń zdrowotnych w górach i ewakuacji poszkodowanego. Czynnikiem podnoszącym stopień trudności zajęć była: niska temperatura oraz typowo zimowe warunki terenowe, cechujące się dużą pokrywą śnieżną spotykaną w regionie o tej porze roku.

Szkolenie z prowadzenia działań patrolowych w zimę, zorganizowane zostało dla 25 żołnierzy Brygad OT z południowej części kraju, gdzie środowiskiem naturalnym są góry. Jest to jeden z etapów profilowania kompanii lekkiej piechoty. Zgodnie z założeniami każda kompania lekkiej piechoty w WOT będzie miała określony profil działania. Jest on ściśle powiązany ze środowiskiem geograficznym i demograficznym tzw. SRO - Stałego Rejonu Odpowiedzialności. W zależności od odmiennych czynników środowiskowych występujących w różnych częściach Polski kompanie lekkiej piechoty mają profile: miejski, górski, wodny lub ogólny. Profil pododdziału decyduje  w pewnym zakresie o jego wyposażeniu, a także szkoleniu.

Celem profilowania jest nie tylko lepsze przygotowanie do walki, ale również wspieranie lokalnych społeczności w czasie klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych wymagających podejmowania działań ratowniczych.

W związku z powyższym głównym celem szkolenia, obok nabycia umiejętności technicznych wykorzystania zimowego sprzętu specjalistycznego, kształtowania odporności psychofizycznej żołnierzy niezbędnej do prowadzenia działań w wymagającym środowisku był trening ewakuacji oraz zaopatrywania ludności w górach, zgodnie z ideą WOT - wsparcia społeczności w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych o charakterze niemilitarnym.

kpt. Weronika MILCZARCZYK
Zespół prasowy WOT

Załączniki

powiązane informacje

Lekka piechota współdziała z rozpoznaniem
Szkolenia i ćwiczenia,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP 
180 osób na "Trenuj z Wojskiem" w CSWOT
Szkolenia i ćwiczenia,  Wydarzenia,  CSWOT 
Styczniowe weekendy pełne szkoleń.
Szkolenia i ćwiczenia,  CSWOT,  Powołanie,  Szkolenie w SRO 
Ferie z WOT 2023 - czas start
Szkolenia i ćwiczenia,  Powołanie