Oświadczenie

 

Dzisiaj w nocy, o godz. 1.20 na trasie Michałowo – Juszkowy Gród, na wysokości miejscowości Nowa Wola doszło do zatrzymania pojazdu na mazowieckich numerach rejestracyjnych. Zatrzymanie przeprowadzili żołnierze patrolu wojskowego, który w tym rejonie wykonywał zadania na mocy Postanowienia Prezydenta RP wspierając Straż Graniczną. Zatrzymanie było wynikiem podejrzanego zachowywania się kierowcy pojazdu, który po zauważeniu pojazdu wojskowego ruszył dynamicznie i zaczął uciekać w kierunku lasu. Do zatrzymania doszło na bocznej drodze po wydaniu poleceń latarką. Po zatrzymaniu, w momencie podchodzenia żołnierzy do pojazdu osoba kierująca pojazdem próbowała w nich wjechać. Ostatecznie pojazd został unieruchomiony, kierowca przesiadł się na miejsce pasażera, zaczął się agresywnie zachowywać kopiąc w kierunku żołnierzy. Osoba nie wylegitymowała się. Na miejsce wezwano patrol Straży Granicznej.

Informacje odnoszące się do tej sytuacji, jakie sa publikowane na profilu twitter Grupy Granica nie są prawdziwe. Nie jest prawdą, że aktywista został napadnięty, nie jest prawdą, że żołnierze zachowywali się agresywnie i wulgarnie. 

Zatrzymanie w Nowej Woli przeprowadzili żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej skierowani do wsparcia Straży Granicznej na mocy Postanowienia Prezydenta RP oraz ustawy o Straży Granicznej – zgodnie z art. 11b, pkt 5, cytuję: W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w strefie nadgranicznej, w szczególności: pkt. 5) jeżeli użycie sił Straży Granicznej okaże się niewystarczające lub uzasadnia to stopień zagrożenia, do pomocy Straży Granicznej mogą być użyte oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych".

Jak wynika z cytowanego przepisu prawa, do pomocy Straży Granicznej mogą być użyte oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych RP, a zasięg ich działania obejmuje terytorium przejścia granicznego jak również strefę nadgraniczną.

Nowa Wola leży na terenie gminy Michałów, a cała gmina objęta jest strefą nadgraniczną – zgodnie z „Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie nadgranicznej oraz tablicy określającej zasięg tej strefy” - Dz.U.2005.188.1580.

Przywołane przeze mnie Postanowienie Prezydenta RP jest dokumentem niejawnym, klauzulą niejawną zostały również opatrzone inne dokumenty i decyzje stanowiące podstawę do wydania postanowienia Prezydenta RP.

płk Marek Pietrzak
Rzecznik prasowy WOT

powiązane informacje

Oświadczenie oficera prasowego 7PBOT
Sprostowania 
Oświadczenie rzecznika prasowego WOT
Sprostowania