Ćwiczenia Terytorialsów z Niska ze służbami ratowniczymi

 

Działania ratunkowe, zachowanie podczas wypadków komunikacyjnych, ratownictwo chemiczne oraz zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej to przedsięwzięcia z reagowania kryzysowego, które wykonywali żołnierze 32. Batalionu Lekkiej Piechoty z Niska. Terytorialsi współdziałali w Łętowni ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej z Niska, Nowej Sarzyny oraz druhami z powiatu niżańskiego.

W miniony weekend 6 listopada żołnierze 321 i 324. Kompanii Lekkiej Piechoty z niżańskiego Batalionu Lekkiej Piechoty przeszli zajęcia z reagowania kryzysowego. Szkolenie odbyło się w okolicy terminalu paliw „TRITOS” w Łętowni. Terytorialsi z Niska współdziałali ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej z Niska i Nowej Sarzyny oraz druhami z powiatu niżańskiego. Zajęcia były prowadzone w dwóch blokach szkoleniowych. W jednej grupie żołnierze ćwiczyli elementy ratownictwa technicznego a w drugiej trenowali ratownictwo chemiczne. Na obydwu kierunkach prowadzonych warsztatów żołnierze również praktykowali umiejętności kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Zagadnienia prowadzili doświadczeni instruktorzy z PSP oraz druhowie z OSP.

To już kolejne szkolenia w tym roku z zarządzania kryzysowego żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zgodnie z programem szkolenia oraz rozkazem Dowódcy WOT do organizacji zajęć ze służbami ratowniczymi, każdy pododdział ma obowiązek przeprowadzić zajęcia z tego modułu szkoleniowego w swoich rejonach odpowiedzialności. Poprzez wspólne działania żołnierze zapoznają się z rozwiązaniami wprowadzonymi przez terenowe służby ratownicze, nabywają praktycznych umiejętności, nawiązują kontakty z władzami samorządowymi i przedstawicielami PSP, OSP oraz lokalną społecznością.

***

W ten weekend ponad tysiąc żołnierzy z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, im. płk. Łukasza Cieplińskiego wzięło udział w obowiązkowym szkoleniu rotacyjnym. Pododdziały oprócz zajęć z reagowania kryzysowego prowadziły również przedsięwzięcia z zakresu strzelania bojowego oraz taktyki działania na polu walki. 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powstała w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu, Sanoku oraz Przemyślu. Dowódcą brygady jest płk Michał Małyska.

kpt. Witold SURA
Oficer prasowy 3 Podkarpackiej Brygady OT

Załączniki

powiązane informacje

Konferencja snajperów w 10 Świętokrzyskiej Brygadzie OT
Międzynarodowe,  Współpraca,  Sprzęt i uzbrojenie 
Nocne strzelania podlaskich Terytorialsów
Szkolenia i ćwiczenia,  Sprzęt i uzbrojenie 
Zakończono pierwszy w Polsce kurs instruktorów WARMATE
Szkolenia i ćwiczenia,  CSWOT,  Sprzęt i uzbrojenie 
6-lecie WOT w Rzeszowie
Tradycja,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Sprzęt i uzbrojenie