Byli komandosi szkolą instruktorów 16 DBOT

 

Kolejna grupa żołnierzy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, rozpoczęła intensywny kurs instruktorsko-metodyczny pod okiem byłych komandosów z jednostek Wojsk Specjalnych. Na obiektach poligonowych na Rakowie we Wrocławiu swoje kompetencje podnosi ponad 50 żołnierzy 16 DBOT.

Do 22 października, czyli przez 5 dni będą pogłębiać zdobytą już wiedzę, poznawać nowe elementy związane z taktyką wojskową i nabywać umiejętności, które pozwolą sprawnie i profesjonalnie szkolić młodszych kolegów.

Wyszkolenie żołnierzy to bardzo ważny czynnik, bezpośrednio wpływający na jakość realizowanych zadań. Jeszcze ważniejszą kwestią jest wyszkolenie instruktorów, którzy tę jakoś stanowią. W myśl zasady „train the trainers” Mobilne Zespoły Szkoleniowe (MZSz) szkolą instruktorów we wszystkich brygadach w Polsce, którzy następnie w podobny sposób przekazują nabytą wiedzę i umiejętności najmłodszym żołnierzom – mówi płk Artur Barański, Dowódca Dolnośląskich Terytorialsów.

Głównym celem jest przygotowanie instruktorów do organizowania i prowadzenia zajęć programowych, instruowania na punkcie nauczania podczas zajęć, podniesienie poziomu wiedzy, utrwalenie, usystematyzowanie wiedzy i umiejętności instruktorów, a także zapoznanie z właściwą organizacją i metodyką szkolenia.

To piąty w tym roku kurs szkolący instruktorów w 16 Dolnośląskiej Brygadzie OT, organizowany przy wsparciu komandosów z Mobilnych Zespołów Szkoleniowych.

Najtrudniejsza, jak mówią kursanci, jest umiejętność dzielenia się własną wiedzą. Żeby uczyć innych, nie wystarczy być wyedukowanym, trzeba tę wiedze umieć przekazać. Trema przed publicznymi wystąpieniami to największe wyzwanie nie tylko dla żołnierzy.

Instruktorzy muszą prezentować wysoki poziom kultury osobistej. Sposób, w jaki się zachowują, komunikują, jak traktują innych, bezpośrednio wpływa na jakość szkolenia jak i stosunków międzyludzkich.

Po zdaniu egzaminu, który obejmuje część teoretyczna i praktyczną realizowaną w terenie, każdy kursant otrzymuje specjalny Certyfikat. Tym samym staje w szeregu z najlepszymi i może już samodzielnie prowadzić zajęcia. Od ubiegłego roku kurs instruktorski ukończyło 128 żołnierzy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

kpt. Renata MYCIO
Oficer prasowy 16 Dolnośląskiej Brygady OT

Załączniki

powiązane informacje

Kolejni kandydaci w szeregach Podkarpackiej Brygady OT
Szkolenia i ćwiczenia 
Kurs Działań Niekonwencjonalnych nr 001 zrealizowany!
Szkolenia i ćwiczenia