Dzienno – nocne szkolenie podkarpackich terytorialsów w Mielcu

 

Żołnierze mieleckiej kompanii wchodzącej w skład 33 Batalionu Lekkiej Piechoty z Dębicy ćwiczyli w Mielcu. Szkolenie taktyczne rozpoczęło się w godzinach wieczornych w sobotę, a zakończyło o świcie w niedzielę. Mielecka Kompania Lekkiej Piechoty prowadziła zajęcia rotacyjne, aby utrzymać dotychczas nabyte zdolności bojowe.

W nocy z 16/17 stycznia żołnierze 331 Kompanii Lekkiej Piechoty odbyli nocne zajęcia z działań nieregularnych w Mielcu. Mróz i intensywne opady śniegu nie przeszkodziły dowódcy kompanii por. Andrzejowi Koszykowi przeprowadzić ćwiczenia zgodnie z opracowanym scenariuszem. Głównym zadaniem mieleckich terytorialsów było udzielenie wsparcia wycofującym się żołnierzom wojsk operacyjnych na linii Tarnów – Dąbrowa Tarnowska. Po sprawnym manewrze wycofania, kolejnym zadaniem żołnierzy było umieszczenie improwizowanych ładunków wybuchowych pod wiaduktem na Alei Niepodległości. Pomimo trudnych warunków atmosferycznych, wszystkie zagadnienia zostały zrealizowane na wysokim  poziomie.

Prowadzenie walki w terenie zurbanizowanym to jeden z trudniejszych tematów w czasie działań bojowych. To właśnie żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej muszą opanować do perfekcji. Nasz najmłodszy rodzaj sił zbrojnych w czasie wojny będzie prowadził działania we współdziałaniu z pozostałymi rodzajami sił zbrojnych. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mają zapewnić powszechną ochronę i obronę ludności, mienia państwowego, obiektów użyteczności publicznej i dóbr kultury w stałym rejonie odpowiedzialności 3 Podkarpackiej Brygady OT. Dlatego też, żołnierze brygady pomimo panującej pandemii starają się regularnie uczestniczyć w tego typu zajęciach, aby podnosić swoje kompetencje i utrzymywać odpowiednią sprawność podczas działań operacyjnych.

***

W miniony weekend pododdziały Podkarpackiej Brygady OT prowadziły szkolenie podtrzymujące w ramach zajęć rotacyjnych. Z powodu pandemii, każda kompania odbyła ćwiczenia w wyznaczonych rejonach odpowiedzialności, z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego.

***

Żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej na co dzień niosą pomoc w szpitalach i placówkach medycznych. Organizują kordony sanitarne, mierzą temperaturę przy wejściu, jak również wspierają prace administracyjne. Terytorialsi przede wszystkim odciążają medyków w codziennych obowiązkach po to, aby mogli oni wykonywać czynności związane stricte z niesieniem pomocy medycznej. Od początku kwietnia 4 zespoły medyczne a niekiedy 6 wykonuje wymazy mobilnie na terenie całego województwa.

kpt. Witold SURA
Rzecznik prasowy
3 Podkarpacka Brygada OT

Załączniki

powiązane informacje

Nowi instruktorzy strzelectwa wyborowego w WOT
Szkolenia i ćwiczenia,  CSWOT 
Przyszli oficerowie szkolą się w CSWOT
Kurs AGRYKOLA,  Szkolenia i ćwiczenia,  CSWOT 
Polscy medycy szkolili się na Litwie
Medyczne,  Współpraca,  Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe 
Szkolenie Obserwatorów Ognia Artylerii w CSWOT
Szkolenia i ćwiczenia,  CSWOT