8 tys. hełmów HP-05 w jednostkach sił zbrojnych

 

Na wyposażenie Brygad Obrony Terytorialnej oraz Polskich Kontyngentów Wojskowych  trafiło już 8 tys. hełmów „HP-05”. Ich producentem jest Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A., firma która wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Hełmy HP-05 weszły dotychczas na wyposażenie dziesięciu z piętnastu brygad obrony terytorialnej i są już wykorzystywane w szkoleniu żołnierzy WOT. Umożliwiło to podpisane w dniu 19 listopada br. polecenie Szefa IWspSZ o dopuszczeniu hełmów do użytkowania w siłach zbrojnych. Umowa na zakup 50 tys. hełmów HP-05 została zawarta w dniu 5 czerwca 2020 r. z firmą MASKPOL S.A. Harmonogram dostaw został rozłożony na lata 2020 – 2023.

Nowy hełm na wyposażenie Sił Zbrojnych RP wprowadziło Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, które pełni funkcję gestora hełmów kompozytowych w siłach zbrojnych. Wybór tego typu hełmu był poprzedzony analizami, które  bazowały na doświadczeniach innych rodzajów sił zbrojnych, w tym poza granicami kraju jak też tych z konfliktów zbrojnych. Doświadczenia te pokazały, że istnieje konieczność pozyskania – także dla lekkiej piechoty i innych specjalności wojskowych – hełmu spełniającego wymagania współczesnego pola walki. Hełm HP-05 spełnia nie tylko wymagania pododdziałów lekkiej piechoty, ale także wybranych stanowisk obsługi wozów bojowych piechoty, artylerii i innych specjalistycznych we wszystkich rodzajach sił zbrojnych.

Należy pamiętać, że dzisiaj hełm pełni rolę nie tylko ochrony balistycznej, ale jest również nośnikiem dodatkowego wyposażenia takiego jak oświetlenie, czy sprzęt noktowizyjny. Hełm balistyczny HP-05 (typ „high-cut”) jest jednym z najnowszych tego typu produktów. Został on wyposażony w szyny akcesoryjne i gniazdo montażu gogli noktowizyjnych. Hełm ten jest kompatybilny z wyposażeniem żołnierza: maską przeciwgazową, filtracyjną odzieżą ochronną, kamizelkami kuloodpornymi, indywidualnymi środkami łączności oraz urządzeniami do ochrony wzroku.

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, jako gestor hełmów kompozytowych, widzi potrzebę utrzymania na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP co najmniej dwóch typów hełmów. Pierwszy – typu „high-cut” oraz drugi, nowego typu hełm pełny stanowiący znaczne udoskonalenie dotychczas stosowanych konstrukcji wz. 2005.

Fot: Szkolenie żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady OT z wykorzystaniem hełmów HP-05.

płk Marek Pietrzak
Rzecznik prasowy WOT

powiązane informacje

Terytorialsi na MSPO
Sprzęt i uzbrojenie 
Pierwsze w polskim wojsku strzelanie z systemu JAVELIN
Szkolenia i ćwiczenia,  CSWOT,  Sprzęt i uzbrojenie 
Realizm szkolenia
Szkolenia i ćwiczenia,  Sprzęt i uzbrojenie 

Realizm szkolenia

1000 godzin lotów na BSP FlyEye w WOT. Podsumowanie roku 2020.
Szkolenia i ćwiczenia,  Sprzęt i uzbrojenie