Szkolenie instruktorów strzelców wyborowych

 

Są ,,oczami i uszami” zespołu. Prowadzą działania rozpoznawcze, po mistrzowsku się maskują i kamuflują. A precyzyjnym ogniem potrafią wyeliminować ważne cele przeciwnika. Wyselekcjonowani z brygad WOT, strzelcy wyborowi brali udział w kolejnym etapie szkolenia doskonalącego instruktorów. Swoją wiedzę przekażą żołnierzom-ochotnikom w brygadach.

Trzecia - ostatnia część szkolenia doskonalącego instruktorów strzelców wyborowych odbyła się w sierpniu na poligonie Nowa Dęba. Głównym celem szkolenia było rozwijanie i doskonalenie umiejętności instruktorów. Organizatorem szkolenia była 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej, a jej dowódca - płk Grzegorz Motak w ostatnim dniu szkolenia wręczył uczestnikom certyfikaty. W szkoleniu brało udział jedenastu żołnierzy WOT, którzy ukończyli z pozytywnym wynikiem poprzednie dwa etapy.

Zakres wiedzy i umiejętności koncentrował się na wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętnościach oraz taktyce strzelca wyborowego. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia takie jak: wykonywanie stanowisk strzeleckich, działania przeciwsnajperskie, obliczanie odległości do celów, rozpoznanie obiektu przez sekcję oraz przede wszystkim elementy szkolenia ogniowego - strzelanie do celów ruchomych i do celów pod kątem. 

Doskonalenie umiejętności instruktorów jest niezwykle ważne, gdyż muszą oni przekazać nabytą wiedzę co szóstemu żołnierzowi TSW w brygadach. W każdej sekcji lekkiej piechoty są dwa kluczowe dla tej sekcji stanowiska: starszy strzelec wyborowy i strzelec wyborowy, którzy prowadzą działania rozpoznawcze, pełnią rolę nawigatorów i odpowiadają za ubezpieczenie zespołu. Prowadząc precyzyjny ogień są w stanie wyeliminować ważne cele przeciwnika. Mają do perfekcji opanowaną sztukę maskowania i kamuflażu. Nabyte podczas szkolenia umiejętności przydadzą się przede wszystkim do ujednolicenia szkoleń prowadzonych w brygadach oraz podwyższą kompetencje szkolących.

Szkolenie strzelców wyborowych WOT jest jednym z priorytetów szkoleniowych formacji. Wykorzystywany jest w tym potencjał byłych żołnierzy wojsk specjalnych z Mobilnych Zespołów Szkoleniowych, którzy doświadczenie bojowe zdobywali podczas współczesnych konfliktów zbrojnych.

por. Marcin Kowal
10 Świętokrzyska Brygada OT

Załączniki

powiązane informacje

Nowi instruktorzy strzelectwa wyborowego w WOT
Szkolenia i ćwiczenia,  CSWOT 
Przyszli oficerowie szkolą się w CSWOT
Kurs AGRYKOLA,  Szkolenia i ćwiczenia,  CSWOT 
Polscy medycy szkolili się na Litwie
Medyczne,  Współpraca,  Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe 
Szkolenie Obserwatorów Ognia Artylerii w CSWOT
Szkolenia i ćwiczenia,  CSWOT