Intensywny szkoleniowy czas dla Terytorialsów z Podkarpacia

 

Trwa szkolenie zintegrowane, podstawowe i wyrównawcze żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zakończenie ćwiczeń jest planowane na koniec przyszłego tygodnia. W ostatnich dniach szkolenia odbędzie się sprawdzian praktycznych umiejętności żołnierzy po trzecim etapie szkolenia zgrywającego oraz po szkoleniu podstawowym. Zwieńczeniem wysiłku ochotników, którzy wstąpili w nasze szeregi 16 sierpnia będzie uroczysta przysięga wojskowa 30 sierpnia w Nowej Dębie. 

Po trzecim roku intensywnego szkolenia zgrywającego, żołnierze 33. Batalionu Lekkiej Piechoty z Dębicy prowadzą szkolenie zintegrowane. Ze względu na panującą pandemię i obostrzenia sanitarne jest to poligon innowacyjny, ponieważ po raz pierwszy wszystkie kompanie przez 14 dni ćwiczą w swoich rejonach odpowiedzialności, które są rozmieszczone w powiatach dębickim, mieleckim, ropczycko – sędziszowskim, strzyżowskim oraz jasielskim. Strzelania wykonywane są na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie. Zakończenie poligonu zaplanowano na 30 sierpnia 2020 r.

Żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową w czasie szkolenia zgrywającego brali udział w zajęciach rotacyjnych, które były organizowane przynajmniej raz w miesiącu. Terytorialsi ćwiczyli zagadnienia z zakresu współdziałania od poziomu sekcji lekkiej piechoty poprzez pluton do kompanii włącznie. Sprawdzian końcowy, który odbędzie się pod koniec tego szkolenia jest przepustką dla żołnierzy aby przystąpić do kolejnego cyklu szkolenia zaawansowanego.

- „Szkolenie zintegrowane jest jedną z form szkolenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Terytorialsi realizują je w ramach szkolenia poligonowego, poprzez które w formie praktycznej doskonalą swoje umiejętności indywidualne, specjalistyczne oraz zespołowe. Każdy żołnierz WOT, raz w roku jest zobowiązany odbyć 14-dniowe szkolenie zintegrowane. Ma ono na celu podsumować i uporządkować nabytą wiedzę, którą żołnierze pozyskali w toku szkolenia na danym etapie. Dodatkowo szkolenie zintegrowane daje możliwości przeprowadzenia strzelania o zróżnicowanym stopniu złożoności. Takie warunki zapewniają tylko obiekty ośrodków szkolenia poligonowego na których można wykonać podstawowe zagadnienia z wysadzania czy rzutu granatem bojowym. Ponadto zastosowana po raz pierwszy forma szkolenia pododdziałów w stałych rejonach odpowiedzialności w istotny sposób je urealnia i bardzo pozytywnie wpływa na zgranie żołnierzy” – powiedział płk Dariusz Słota dowódca podkarpackich „Terytorialsów”.

Ośrodek Szkolenia Poligonowego w Nowej Dębie gości również ochotników szkolenia podstawowego i wyrównawczego, którzy zasilili szeregi naszej brygady tuż po 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej - 16 sierpnia. 16-dniowe szkolenie podstawowe i 8-dniowe wyrównawcze odbywa się w systemie ciągłym. Biorą w nim udział kandydaci, którzy do tej pory nie mieli styczności z żadną z form służby wojskowej i ochotnicy, którzy odbyli służbę wojskową w formie  przeszkolenia wojskowego, jak również byli żołnierze zawodowi.  

Podczas 16 dni szkolenia instruktorzy największy nacisk kładą na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasady zachowania na współczesnym polu walki, przetrwania w trudnych warunkach, udzielania pierwszej pomocy oraz topografii. Szkolenie taktyczne integruje wszystkie inne przedmioty, a priorytetem jest szkolenie strzeleckie. W przededniu przysięgi wojskowej żołnierze ochotnicy odbędą sprawdzian końcowy, który składa się z wielu zadań taktyczno – ogniowych.

30 sierpnia na terenie poligonu w Nowej Dębie odbędzie się przysięga wojskowa.

***

Wojska Obrony Terytorialnej współdziałają z wojskami operacyjnymi. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań w czasie pokoju należy m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych. W czasie wojny WOT będzie wspierał wojska operacyjne w strefie działań bojowych, a poza nią, stanowić siłę wiodącą. 

kpt. Witold SURA
Rzecznik prasowy
3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej

Załączniki

powiązane informacje

Styczniowe weekendy pełne szkoleń.
Szkolenia i ćwiczenia,  CSWOT,  Powołanie,  Szkolenie w SRO 
Ferie z WOT 2023 - czas start
Szkolenia i ćwiczenia,  Powołanie 
Rozpoczynamy intensywny rok szkoleniowy
Szkolenia i ćwiczenia,  Powołanie,  Szkolenie w SRO 
Działania WOT w 2022 roku
#SilneWsparcie,  SP Sonda,  Agrykola,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Zaciąg,  Przysięgi,  Lokalne,  Międzynarodowe,  Ukraina,  Zdrowy styl życia,  Uchodźcy,  CSWOT,  Niezawodna pomoc,  Kwalifikacja wojskowa,  Społeczne,  Tradycja,  Sprzęt i uzbrojenie,  Powołanie