Szkolenie przeciwkryzysowe w Drohiczynie

 

Układanie worków z piaskiem, podstawy ratownictwa wodnego oraz doskonalenie umiejętności z zakresu pomocy przedmedycznej to niektóre z elementów ćwiczonych przez żołnierzy 14 batalionu lekkiej piechoty.

Celem szkoleń przeciwkryzysowych jest przygotowanie żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej do wsparcia lokalnych społeczności, władz i służb w sytuacjach kryzysowych. Dlatego tego typu szkolenia najczęściej realizowane są poza obiektami wojskowymi, co podnosi realizm ćwiczeń.

Szkolenie żołnierzy 14 batalionu lekkiej piechoty zostało zorganizowane we współpracy z zawodowymi strażakami z Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach, policjantami z Komendy Powiatowej w Siemiatyczach i posterunku w Drohiczynie oraz strażakami-ochotnikami z OSP Drohiczyn. Jest to praktyczna realizacja porozumienia w sprawie współpracy zawartego 16 czerwca br. pomiędzy dowódcą 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej a Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodę na wykorzystanie plaży miejskiej oraz zabezpieczenie materiałów do ćwiczeń przeciwpowodziowych udzieliła gmina w Drohiczynie.

Terytorialsi, pod okiem strażaków, uczyli się napełniania i układania worków z piaskiem, budowy zapory przeciwpowodziowej, używania koła ratunkowego oraz rzutki ratunkowej, a także doskonalili umiejętności z zakresu pomocy przedmedycznej, w tym prowadzenia resuscytacji.

Policjanci przeprowadzili zajęcia z tematyki regulacji ruchu oraz działalności patrolowej.

Szkolenia przeciwkryzysowe w miniony weekend realizowali także Terytorialsi z Białegostoku, Łomży i Suwałk. W miniony weekend szkoliło się ponad 800 żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

por. Łukasz WILCZEWSKI
Oficer Prasowy
1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej

Załączniki

powiązane informacje

Terytorialsi szturmowali budynek z Rangersami
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe,  Współpraca,  CSWOT 
Ostatnie przysięgi w ramach „Ferii z WOT”
Szkolenia i ćwiczenia,  Tradycja,  Zaciąg,  Przysięgi,  Klisz 
Terytorialsi uczestniczyli w Ranger Pre-Selection Course
Szkolenia i ćwiczenia 
Lekka piechota współdziała z rozpoznaniem
Szkolenia i ćwiczenia,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP