Podlascy terytorialsi podpisali porozumienie o współpracy ze strażakami

 

We wtorek 16 czerwca br. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Sławomir Kocanowski oraz Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Wendt podpisali porozumienie w sprawie współpracy.

Podpisany dokument jest wynikiem zawartego 5 lutego br. porozumienia o współpracy pomiędzy dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej i Państwową Strażą Pożarną. Do głównych zadań WOT należy zwalczanie klęsk żywiołowych i likwidacja ich skutków, a także ochrona zdrowia i życia ludności oraz udział w realizacji innych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Obszar działań Terytorialsów wynika wprost z misji formacji, jaką jest OBRONA I WSPIERANIE LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI. Misja ta jest bliska misji Państwowej Straży Pożarnej w obszarze zadań z zakresu ratownictwa, poszukiwań i zarządzania kryzysowego. Terytorialny charakter WOT - podobnie jak i PSP - sprawia, że naturalną rzeczą jest współdziałanie i wzajemne wsparcie.

Podpisanie porozumienie dotyczy realizacji wspólnych działań w następujących obszarach:

  • ratowania życia oraz zdrowia ludzi,
  • ratowania mienia i środowiska,
  • walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami,
  • prowadzenia akcji poszukiwawczych,
  • wsparcia specjalistycznym sprzętem,
  • współpracy w zakresie działalności szkoleniowej,
  • promocji służb.

"Stworzony nowy rodzaj Sił Zbrojnych, Wojska Obrony Terytorialnej, coraz częściej będzie wykorzystywany do reagowania w sytuacjach kryzysowych. WOT mają być tym łącznikiem między służbami a wojskami operacyjnymi. Chodzi przede wszystkim o skrócenie czasu dysponowania odpowiednich sił do sytuacji kryzysowych, a z drugiej strony koordynację (...)" - powiedział podczas podpisania porozumienia nadbryg. Jarosław Wendt. "Dziękuję za podpisanie tego porozumienia. Myślę, że ono na pewno rozwinie kompetencje WOT. Wasze doświadczenie w zakresie reagowania kryzysowego są bezcenne" - dodał płk Sławomir Kocanowski.

Podpisany dokument jest wyrazem sformalizowania współpracy, należy jednak zaznaczyć, że wspólne działania podejmowane były również wcześniej. Od 2018 roku przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyli w czterech edycjach warsztatów PARASOL organizowanych przez 1 Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej. Ich celem było przygotowanie administracji cywilnej, służb i inspekcji do współdziałania z WOT w zakresie wsparcia lokalnych społeczności w sytuacjach kryzysowych. Strażacy wielokrotnie występowali w roli instruktorów podczas szkoleń rotacyjnych. Tematyka szkoleń obejmowała m.in. elementy ratownictwa drogowego, medycznego, wodnego oraz techniki linowe.

Prawdziwy sprawdzian współdziałania przyszedł wraz z udziałem 1PBOT w akcji gaszenia Biebrzańskiego Parku Narodowego. Pierwszymi żołnierzami zaangażowanymi w akcję gaśniczą byli operatorzy Bezzałogowego Systemu Powietrznego (BSP) Flyeye. W sumie operatorzy wykonali ponad 20 godzin lotów, dostarczając informacje na temat bieżącej sytuacji, określając obszar objęty pożarem, kierunki jego rozprzestrzeniania się oraz oceny skuteczności działań gaśniczych. Terytorialsi działali też "na ziemi" - m.in. gasili pożar z wykorzystaniem tłumic oraz budowali magistralę z węży pożarniczych, która dostarczała z Biebrzy wodę do prowadzenia akcji gaśniczej w Lesie Wroceńskim.

Wykorzystanie wniosków z prowadzenia operacji przeciwkryzysowej "Odporna Wiosna" oraz współdziałanie ze służbami, w tym z PSP, w sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym będą tematyką szkoleń żołnierzy WOT w trzecim kwartale 2020 roku.

Od września 2018 roku 1PBOT wydziela siły i środki do Systemu Zarządzania Kryzysowego MON, będąc w stałej gotowości do wsparcia mieszkańców województwa w przypadku wystąpienie zagrożeń o charakterze niemilitarnym. Celem WOT jest uzupełnianie, a nie dublowanie, możliwości cywilnych służb.

por. Łukasz WILCZEWSKI
Oficer Prasowy
1 Podlaskiej Brygady OT
wilczewski8928@portal.ron.mil.pl
kom.: 723 252 895

powiązane informacje

NFOŚiGW zawarł porozumienie o współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej
Porozumienia,  Współpraca,  Klisz 
W Legnicy powstanie baza szkoleniowo-ćwiczeniowa dla Sił Zbrojnych RP
Porozumienia,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz 
Porozumienie o współpracy z PERN S.A.
Porozumienia,  Zarządzanie Kryzysowe 
Terytorialsi zakończyli ćwiczenie Przyjazna Energia-22
Porozumienia,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Lokalne,  Wydarzenia,  Sprzęt i uzbrojenie