Stanowisko gestora w sprawie umowy na zakup hełmów HP-05

 

W dniu 5 czerwca 2020 r. zawarta została umowa na zakup 50 tys. hełmów HP-05. Pierwsze hełmy tego typu produkcji firmy Maskpol S.A. trafią do jednostek wojskowych już w lipcu bieżącego roku. Umowa dotyczy zakupu i dostaw 50 tys. hełmów w latach 2020-2023 za kwotę 93,5 mln zł.

Na mocy decyzji nr 76/MON z 4 kwietnia 2017 roku zmieniającej decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej jest gestorem hełmów kompozytowych w siłach zbrojnych.

Dotychczasowe doświadczenia z eksploatacji hełmów oraz wnioski wpływające do gestora z innych rodzajów sił zbrojnych, a także Polskich Kontyngentów Wojskowych, wskazywały na konieczność pozyskania nowego typu hełmu, który spełniłby wymagania lekkiej piechoty oraz wybranych specjalności wojskowych w innych rodzajach sił zbrojnych. W następstwie tych analiz powstała potrzeba pozyskania hełmów typu „fast”, która uruchomiła proces pozyskania uzbrojenia na podstawie decyzji nr 92/MON z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego Wojsk Obrony Terytorialnej. Wybrany typ hełmu został uznany za wyrób kwalifikowany w zakresie podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.

Hełm HP-05, produkowany przez firmę Maskpol S.A., spełnia wymagania pododdziałów lekkiej piechoty, zapewnia też funkcjonalności właściwe dla wybranych stanowisk związanych z obsługą bojowych wozów piechoty, artylerii i innych specjalistycznych we wszystkich rodzajach sił zbrojnych.

Zwracamy przy tym uwagę, że dzisiaj hełm pełni nie tylko rolę ochrony balistycznej, ale jest również jest nośnikiem dodatkowego wyposażenia takiego jak oświetlenie, czy sprzęt noktowizyjny. Docelowo jako gestor widzimy potrzebę utrzymywania w siłach zbrojnych co najmniej dwóch typów hełmów. Pierwszy - typu „high-cut” oraz drugi - nowego typu hełm pełny stanowiący znaczne udoskonalenie dotychczas stosowanych konstrukcji wzór 2005.

Aktualnie na wyposażeniu sił zbrojnych jest ponad 159 tys. hełmów kompozytowych. Liczba ta nie obejmuje hełmów, którymi posługują się żołnierze Wojsk Specjalnych oraz Żandarmerii Wojskowej.

Zakup hełmów typu „high-cut” z firmy Maskpol S.A. będącej krajowym producentem wpisuje się we wzmacnianie zdolności Wojska Polskiego w oparciu o produkty polskiego przemysłu zbrojeniowego.

płk Marek PIETRZAK
Rzecznik Prasowy
Foto: Maskpol

powiązane informacje

WOJSKO TO LOGISTYKA – WARSZTATY LOGISTYCZNO-OPERACYJNE WOT
Wydarzenia,  Innowacje,  Sprzęt i uzbrojenie 
M72 strzeliło po raz pierwszy
Szkolenia i ćwiczenia,  Siły Zbrojne RP,  Klisz,  CSWOT,  Sprzęt i uzbrojenie,  Innowacje 
WOT rozwija projekt K9
K9 WOT,  Szkolenia i ćwiczenia,  Innowacje 
Przełomowy moment współpracy WOT z Gwardią Narodową USA
Szkolenia i ćwiczenia,  Kooperacja,  Międzynarodowe,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz,  Sprzęt i uzbrojenie,  Innowacje