Terytorialsi podpisali porozumienie z PSP i Policją

 

- Wszystkich nas dzisiaj do Zegrza przywiodła nasza misja, której mianownikiem niezależnie od koloru munduru jest służba Polsce i jej obywatelom – powiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła podczas dzisiejszego podpisania porozumień o współpracy pomiędzy Terytorialsami a Państwową Strażą Pożarną i Policją.

5 lutego br. dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła podpisał porozumienia o współpracy z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem oraz z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzejem Bartkowiakiem. Podpisane porozumienia regulują współpracę WOT z Policją w obszarze działań ratowniczych i poszukiwawczych oraz  wsparcie PSP przez Wojska Obrony Terytorialnej w działaniach kryzysowych.

Jednym z głównych zadań WOT jest zwalczanie klęsk żywiołowych i likwidacja ich skutków, a także ochrona zdrowia i życia ludności oraz udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zdania te wynikają wprost z misji formacji, jaką jest OBRONA I WSPIERANIE LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI. Misja ta jest wspólna z innymi służbami takimi jak Państwowa Straż Pożarna i Policja w obszarze zadań z zakresu ratownictwa, poszukiwań i zarządzania kryzysowego. Terytorialny charakter WOT - podobnie jak PSP i Policji sprawia, że naturalną rzeczą jest współdziałanie i wzajemne wsparcie.

Jak zaznaczył podczas podpisania porozumienia dowódca formacji gen. dyw. Wiesław Kukuła – Każda z obecnych tutaj formacji ma swoje zadania i swoje role. Tylko blisko współpracując możemy wspierać Polaków szybciej i w pełnej skali. Rozumiejąc to WOT dostrzegło potężne pole do współpracy w obszarze działań ratowniczo-poszukiwawczych oraz przeciwkryzysowych. Podpisane porozumienie wskazuje też ramy współpracy dowódców  taktycznych WOT oraz komendantów wojewódzkich i powiatowych Policji i PSP, dając tym samym jasne podwaliny do jeszcze szybszej i skuteczniejszej współpracy.

 - Bardzo się cieszę z tego, że przed chwilą Wojska Obrony Terytorialnej  razem z Policją i PSP podpisały nową formułę współpracy, bardzo ścisłej współpracy. Na co dzień żołnierze WOT pracują na rzecz bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Z funkcjonariuszami Polskiej Policji poprzez uczestniczenie w akcjach poszukiwawczych osób zaginionych. Z funkcjonariuszami Straży Pożarnej, z druhami OSP poprzez uczestnictwo w akcjach ratowniczych, kiedy to wspólnie w sytuacji klęsk żywiołowych, podtopień czy też huraganów pomagają poszkodowanym w ratowaniu ich życia i mienia. To jest niewątpliwe wielka wartość. To jest dowód tego, że dbamy wspólnie o bezpieczeństwo naszej Ojczyny – podsumował podpisanie porozumień minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Znaczenie współpracy z WOT podkreślił w swojej wypowiedzi również Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, który odnosząc się do dotychczasowej współpracy zaznaczył że - to jak ogromne znaczenie ma nasza współpraca pokazują właśnie te przykłady, a pomimo tego, że ten najmłodszy z rodzajów sił zbrojnych ma może krótką historię to już naprawdę złotymi zgłoskami zapisał się w działalności na rzecz bezpieczeństwa Polski i Polaków.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Bartkowiak dodał zaś, że - Jesteśmy gotowi żeby współpracować, żeby jak najwięcej ćwiczyć by polscy obywatele byli bezpieczni.

Podpisane dzisiaj dokumenty już wkrótce przełożą się na praktyczne działania. Zakładamy, że współpraca przyniesie poprawę bezpieczeństwa polskich obywateli. Na szczeblu lokalnym usprawni praktyczne działania wojska i służb, zwiększy ilość wspólnych szkoleń i ćwiczeń, co w efekcie wpłynie na polepszenie szybkości i jakości reakcji na zdarzenie zawiązane z reagowaniem kryzysowym i akcjami poszukiwawczymi.

Wojska Obrony Terytorialnej funkcjonują jako odrębny rodzaj sił zbrojnych od początku 2017 roku.  Dziś w WOT pełni służbę niemal 25 tysięcy żołnierzy, struktury formacji są rozwinięte  lub rozwijane już we wszystkich województwach, wkrótce pierwsi żołnierze OT osiągną status gotowych do walki.

ppłk Marek Pietrzak
Rzecznik prasowy WOT

Fot. DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Porozumienie o współpracy z PERN S.A.
Porozumienia,  Zarządzanie Kryzysowe 
Terytorialsi zakończyli ćwiczenie Przyjazna Energia-22
Porozumienia,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Lokalne,  Wydarzenia,  Sprzęt i uzbrojenie 
Terytorialsi w gOTowości do energetycznego wsparcia administracji publicznej
Porozumienia,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Lokalne,  Sprzęt i uzbrojenie,  Innowacje,  Szkolenie w SRO 
Śląscy terytorialsi podpisali porozumienie o współpracy ze strażakami
Porozumienia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Pożary