Święto litewskiej formacji OT z udziałem polskich żołnierzy

 

Delegacja żołnierzy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej oraz poczet z flagą Rzeczypospolitej Polskiej wystawiony przez 1 Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej, wzięły udział w centralnych obchodach święta litewskich Ochotniczych Sił Obrony Kraju (lit. Krašto Apsaugos Savanorių Pajėgos, KASP).

Centralne uroczystości 29 rocznicy utworzenia KASP odbywały się 17 stycznia br. w Wilnie. Polskę reprezentowała delegacja Dowództwa WOT na czele z płk. Konradem Korpowskim, szefem szkolenia WOT. W przeddzień centralnych obchodów święta KASP płk Korpowski podpisał plan współpracy pomiędzy Wojskami Obrony Terytorialnej, a litewskimi Ochotniczymi Siłami  Obrony Kraju (KASP). Ze strony KASP sygnatariuszem porozumienia był dowódca formacji płk Dainius Pašvenskas.

Nawiązanie współpracy pomiędzy WOT a KSAP było naturalnym krokiem w procesie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Litewska formacja funkcjonuje już 29 lat i ma bogate doświadczenie zarówno w organizacji, jak i działaniu. Ponadto oba państwa są członkami NATO oraz sąsiadują ze sobą poprzez strategiczny dla sojuszu przesmyk suwalski. W 2018 roku do współdziałania ze swoim zagranicznym odpowiednikiem na kierunku litewskim została wyznaczona 1 Podlaska Brygada OT. 

Współpraca z Litwą

1 Podlaska Brygada OT jest jedyną brygadą w WOT, która graniczy z krajem partnerskim. Współpraca szczególnie intensywnie rozwinęła się w 2019 roku. W kwietniu, na zaproszenie strony litewskiej, żołnierze 12 batalionu lekkiej piechoty z Suwałk, pierwszy raz w historii WOT, wystartowali w zagranicznych zawodach użyteczno-bojowych. Po dwóch dniach intensywnych zmagań z doświadczonymi zespołami z Litwy, działając poza swoim stałym rejonem odpowiedzialności, żołnierze WOT z Suwałk zajęli 6. miejsce pośród dwunastu drużyn. Fenomenem tych zmagań było to, że odbywały się na terenach cywilnych, m.in. w parku miejskim.

Zaledwie dwa tygodnie później żołnierze 12 batalionu lekkiej piechoty, jako jedyna zagraniczna drużyna OT, wzięli udział w zawodach sekcji rozpoznawczych „Recconaissance Course 2019”.

W kolejnych miesiącach odbyło się kilka wizyt delegacji KASP w 1PBOT. W czerwcu litewscy żołnierze obserwowali współdziałanie pododdziałów 1 Podlaskiej Brygady OT z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej podczas ćwiczenia Dragon-19.

W październiku żołnierze 12 batalionu lekkiej piechoty i kompanii wsparcia obserwowali międzynarodowe ćwiczenia na Litwie. Oprócz żołnierzy KASP w ćwiczeniu uczestniczyli amerykańscy żołnierze Gwardii Narodowej  z Batalionowej Grupy Bojowej NATO stacjonującej w Bemowie Piskim.

- Uzyskiwanie zgód i pozwoleń na organizację tego ćwiczenia na obiektach cywilnych zajęło im zaledwie 7 dni. Litwini mają prawie 30-letnią tradycję funkcjonowania OT. Wypracowali przez ten czas bardzo ciekawe rozwiązania, jeśli chodzi o zabezpieczenie logistyczne oraz organizację ćwiczeń poza obiektami wojskowymi - mówi w tym kontekście dowódca 1 Podlaskiej Brygady OT płk Sławomir Kocanowski. 

- Dzięki współpracy międzynarodowej dobre praktyki z zagranicy możemy adoptować do naszych warunków. W miarę naszego rozwoju ta wymiana przestaje być jednokierunkowa, np. litewscy żołnierze są pod wrażeniem naszego sprzętu, szczególnie tego służącego do reagowania kryzysowego – tłumaczy starszy podoficer dowództwa st. chor. sztab. Grzegorz Bączek.

Polska jak i Litwa znajdują się w podobnej sytuacji geopolitycznej, a z tego względu dzielą podobne zagrożenia i wyzwania dla narodowego bezpieczeństwa swoich krajów, zacieśnienie współpracy pomiędzy formacjami obrony terytorialnej obu krajów przynosić będzie efekty w postaci zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w ujęciu lokalnym i regionalnym.

KASP funkcjonuje od 1991 roku. Liczebność formacji wynosi około 5 500 żołnierzy, z których 90% stanowią ochotnicy, a 10% żołnierze zawodowi. Jej podstawowa struktura składa się z sześciu jednostek ze ściśle określonym rejonem odpowiedzialności. Litewscy żołnierze OT biorą udział w misjach zagranicznych.

por. Łukasz WILCZEWSKI
Oficer Prasowy
1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej
FOTO: KASP

Załączniki

powiązane informacje

24th World Scout Jamboree ze wsparciem Terytorialsów
Porozumienia,  Międzynarodowe 
NFOŚiGW zawarł porozumienie o współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej
Porozumienia,  Współpraca,  Klisz 
W Legnicy powstanie baza szkoleniowo-ćwiczeniowa dla Sił Zbrojnych RP
Porozumienia,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz 
Porozumienie o współpracy z PERN S.A.
Porozumienia,  Zarządzanie Kryzysowe