Terytorialsi szkolą się w Małych Ojczyznach

 

 

Ponad 600 żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady OT uczestniczyło w miniony weekend w szkoleniach rotacyjnych, które częściowo były prowadzone poza obiektami wojskowymi.

 

Misją żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest „obrona i wspieranie lokalnych społeczności”. By móc ją w pełni realizować, Terytorialsi coraz częściej szkolą się poza terenem koszar czy poligonów. Prawie w każdym miesiącu żołnierze 1 Podlaskiej Brygady OT ćwiczą w swoich Małych Ojczyznach. Każde takie szkolenie jest poprzedzone akcją informacyjną oraz pozyskaniem niezbędnych zgód ze strony urzędów, instytucji i właścicieli terenu.

W miniony weekend ćwiczenia w terenie "rzeczywistym" były realizowane w powiatach sokólskim, łomżyńskim, hajnowskim i zambrowskim.

W kompleksie leśnym w gminie Szudziałowo żołnierze 11 batalionu lekkiej piechoty ćwiczyli z wykorzystaniem Laserowego Systemu Strzelań (LSS), będącego na wyposażeniu Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia. System, w czasie rzeczywistym, rejestruje m.in. dane o skuteczności "ognia", liczbie rannych, rodzaju odniesionych ran czy trasie przemieszczenia ćwiczących żołnierzy. Dlatego jest bardzo pomocnym narzędziem dla dowódców, a żołnierzom pozwala zweryfikować poziom posiadanych umiejętności. Cennym elementem LSS jest aplikacja, za pomocą której instruktorzy i ćwiczący mogą przeprowadzić analizę działań (tzw. after-action review), aby wyciągać wnioski przed przejściem do dalszego szkolenia.

Poza terenem wojskowym także kompania saperów realizowała zajęcia dobowe, które były połączone z egzaminem kończącym pierwszy rok szkolenia, tzw. Etap indywidualny. Jednym z zadań żołnierzy było wykonanie marszu przez Szczepankowo (gm. Śniadowo). Od listopada kompania saperów rozpoczyna etap szkolenia specjalistycznego. Obejmie on m.in. pracę na sprzęcie możliwym do wykorzystania w reagowaniu kryzysowym, np. pompach, agregatach prądotwórczych czy zestawach oświetleniowych.

Aktywność szkoleniowa żołnierzy 1PBOT jest przyjmowania z pełnym zrozumieniem
i wsparciem lokalnych społeczności, za co z tego miejsca pragniemy podziękować.

 

 

 

 

FOTO: DWOT

por. Łukasz WILCZEWSKI
Oficer Prasowy
1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej
gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”
tel. 723 252 895
email: wilczewski8928@portal.ron.mil.pl

Załączniki

powiązane informacje

Lekka piechota współdziała z rozpoznaniem
Szkolenia i ćwiczenia,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP 
180 osób na "Trenuj z Wojskiem" w CSWOT
Szkolenia i ćwiczenia,  Wydarzenia,  CSWOT 
Styczniowe weekendy pełne szkoleń.
Szkolenia i ćwiczenia,  CSWOT,  Powołanie,  Szkolenie w SRO