Pierwszy egzamin w ramach projektu K-9 w WOT

 

Pierwszy egzamin w ramach projektu K-9 w WOT. 4 sierpnia br. egzaminem zakończył się pierwszy etap szkolenia nawigatorów Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z psami w WOT. Brygadą, która zainicjowała i wdraża ten pilotażowy program jest 13 Śląska Brygada OT.

 

Wczoraj (4. sierpnia br.) egzaminem zakończył się pierwszy etap szkolenia nawigatorów Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej K-9 WOT. Żołnierze wraz z psami i ich przewodnikami z Ochotniczej Straży Pożarnej wzięli udział w symulowanej akcji poszukiwawczej. Jej scenariusz egzaminowani poznali dopiero na miejscu, gdzie sami musieli zorganizować sztab akcji i zaplanować ją z wykorzystaniem tyraliery, szybkiej trójki, "koła wagonu", "liścia" oraz oczywiście psów poszukiwawczo ratowniczych.  Ocenie podlegała technika, planowanie akcji, obsługa GPS  i komunikacji drogą radiową wg. zasad Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dla żołnierzy biorących udział w projekcie jest to jednak dopiero początek drogi. Przed nimi  miesiące wspólnych treningów z PSP, OSP i policją, kurs w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu oraz certyfikacja.

Rozwój projektu z pewnością ułatwi podpisane w ubiegłym miesiącu porozumienie pomiędzy 13 ŚBOT oraz Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie. Dzięki niemu możliwa będzie współpraca z ośrodkiem szkolenia specjalistycznego w Nowym Sączu zajmującym się między innymi szkoleniem i certyfikowaniem zespołów poszukiwawczo – ratowniczych z psami.

13 ŚBOT jako pierwsza jednostka w WOT wprowadziła pilotażowy program Grup Poszukiwawczo – Ratowniczych z psami. Śląska brygada przez najbliższe kilka miesięcy będzie szkolić nawigatorów czyli osoby, które w czasie akcji mają za zadanie „iść” w teren wraz z przewodnikiem i psem. Ich zadaniem jest nawigowanie zespołu tak, by cały wskazany grupie teren został dokładnie przeszukany. Później wybrane, chętne osoby zostaną przewodnikami psów. Służba psów w WOT oparta będzie o istniejące przepisy – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych.  

*****

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Utworzone zostały 1 stycznia 2017 roku. Na czas wojny głównym zadaniem WOT jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi, natomiast w czasie pokoju – wsparcie operacji zarządzania kryzysowego, w tym przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Misią Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. WOT swój potencjał opiera na żołnierzach-ochotnikach. Obecnie liczebność Wojsk Obrony Terytorialnej przekroczyła 20 tys. żołnierzy.

 

 

 

Fot. DWOT. 

Biuro Prasowe
DWOT

powiązane informacje

Nowi instruktorzy strzelectwa wyborowego w WOT
Szkolenia i ćwiczenia,  CSWOT 
Przyszli oficerowie szkolą się w CSWOT
Kurs AGRYKOLA,  Szkolenia i ćwiczenia,  CSWOT 
Polscy medycy szkolili się na Litwie
Medyczne,  Współpraca,  Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe 
Szkolenie Obserwatorów Ognia Artylerii w CSWOT
Szkolenia i ćwiczenia,  CSWOT