Porozumienie śląskich terytorialsów ze strażnikami granicznymi
12.06.2019

Porozumienie śląskich terytorialsów ze strażnikami granicznymi

Wczoraj w Koszęcinie dowódca 13. Śląskiej Brygady OT podpisał porozumienie o współpracy z komendantem Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Śląska brygada OT jest już piątą jednostką WOT, która sformalizowała współpracę ze Strażą Graniczną, wcześniej takie umowy podpisało cztery brygady na wschodzie i północy Polski.

 

Dokument w dniu 11 czerwca, w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie, podpisał dowódca 13.ŚBOT, płk Tomasz Białas oraz komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek.

Porozumienie swoim zakresem obejmuje wspólne szkolenia, wymianę doświadczeń oraz współdziałanie w sytuacjach kryzysowych. Dokument zakłada m.in. współpracę kadry instruktorskiej oraz specjalistów, wzajemne korzystanie z infrastruktury szkoleniowej oraz wzajemne przekazywanie informacji o zagrożeniach i zdarzeniach istotnych z punktu widzenia Straży Granicznej i 13 Śląskiej Brygady OT.

- To porozumienie jest dla nas bardzo ważne. Na pewno dzięki tej współpracy chcielibyśmy poszerzyć wiedzę naszych żołnierzy o te zagadnienia, w których wiemy że Straż Graniczna jest rewelacyjna czyli np. TCP czyli tactical checkpoint (punkty kontrolne). My z kolei jako, że żołnierze są „terytorialsami” a więc świetnie znają teren w którym służą i mieszkają na pewno będziemy się dzielić tą wiedzą – powiedział po podpisaniu porozumienia płk Tomasz Białas.

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek, podkreślał że liczy na wymianę spostrzeżeń, doświadczeń, wspólne ćwiczenia i działanie na rzecz obrony lokalnej społeczności.

- Znamy bardzo dobrze nasze założenia i zadania, jestem więc przekonany, że współpraca ta będzie bardzo owocna – podkreślił płk Jopek.

Podstawą porozumienia na szczeblu regionalnym jest umowa, zawarta we wrześniu 2018 roku na szczeblu komendanta głównego Straży Granicznej i dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Porozumienie to zakłada współdziałanie formacji - wymianę informacji, udzielanie specjalistycznego wsparcia technicznego, wzajemne świadczenie usług logistycznych oraz wymianę doświadczeń. WOT i SG mają współpracować na ćwiczeniach i w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych.

To piąte w Polsce porozumienie na szczeblu lokalnym podpisane pomiędzy Brygadą OT, a oddziałem Straży Granicznej. W wymiarze lokalny porozumienia zostały zawarte na obszarze całej północno-wschodniej granicy RP, teraz dodatkowo na Śląsku. Formacje łączą podejmowane wysiłki celem podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i sprawnego współdziałania.

 

Trochę historii współdziałania WOT-SG

Pierwszą brygadą, która oficjalnie rozpoczęła współpracę ze Strażą Graniczną była 2 Lubelska Brygada OT, która 4 stycznia br. podpisała porozumienie z Nadbużańskim Oddziałem SG. Współpracę z pogranicznikami rozpoczęła również 1 Podlaska Brygada OT. Porozumienie podpisano 11 lutego 2019 r. Wspólne działania rozpoczęły się jednak dużo wcześniej, obie formacje współdziałały m.in. podczas ćwiczenia „Brama ’18” i „Anakonda ’18”, podczas których wspólnie patrolowali granicę i tereny do niej przyległe. Również 4 Warmińsko-Mazurska Brygada, 11 marca br. podpisała porozumienie o współpracy z Warmińsko-Mazurskiem Oddziałem SG. W tym przypadku podobnie jak u Podlaskich Terytorialsów porozumienie nadało praktyczny i lokalny wymiar współpracy obu formacji.           28 marca zostało zaś zawarte porozumienie Podkarpackich Terytorialsów z Bieszczadzkim Oddziałem SG. Jak zaznaczył dowódca 3 PBOT, płk Dariusz Słota podpisanie porozumienie o współpracy formacji pozwoliło usankcjonować realizację szkolenia, wymiany doświadczeń, podziału kompetencji w czasie współdziałania oraz stworzy możliwość opracowania procedur do dobrego i skutecznego wspierania.

Zawarte porozumienia mają na celu ułatwienie m.in. prowadzenia wspólnych działań i szkoleń. Zakładają wsparcie techniczne obu formacji, wzajemne usługi logistyczne oraz wymianę informacji  i doświadczeń. Ponadto umożliwiają wypracowywanie wspólnych procedur reagowania kryzysowego, m.in. do współdziałania służb w różnych stanach gotowości obronnej państwa.

 

Liczebność Wojsk Obrony Terytorialnej przekroczyła już 20 tys. żołnierzy. Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, formalnie powstały na początku 2017 roku. Na czas wojny głównym zadaniem WOT jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi, natomiast w czasie pokoju – wsparcie operacji zarządzania kryzysowego, w tym przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

Foto: DWOT

ppłk Marek PIETRZAK
Rzecznik WOT

powiązane informacje

Porozumienie pomiędzy Dowódcą WOT a Komendantem Głównym Policji
Porozumienia,  Dowódca WOT,  Kooperacja,  Stańczyk,  Współpraca 
NFOŚiGW zawarł porozumienie o współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej
Porozumienia,  Współpraca,  Klisz 
IPN podpisał porozumienie z dowództwem WOT o współpracy
Porozumienia,  Współpraca,  Klisz