Centrum Szkolenia WOT zainaugurowało działalność w Toruniu
5.06.2019

Centrum Szkolenia WOT zainaugurowało działalność w Toruniu

 

W sobotę, 1 czerwca zakończył się pierwszy kurs dla kandydatów na instruktorów w Wojskach Obrony Terytorialnej. Szkolenie było jednocześnie inauguracją działalności Centrum Szkolenia WOT w Toruniu.

 

Utrzymanie wysokich standardów szkoleniowych jest jednym z priorytetów Wojsk Obrony Terytorialnej, temu celowi podporządkowane jest szereg działań. W Mobilnych Zespołach Szkoleniowych wykorzystywany jest potencjał byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych i weteranów. Dużą wagę przywiązuje się do atrakcyjności szkolenia, m.in. poprzez jego prowadzenie poza rejonami poligonów w terenie, z którego wywodzą się żołnierze OT. Jednak kluczem do sukcesu szkoleniowego są instruktorzy – osoby odpowiedzialne za transfer teorii i praktyki do żołnierzy WOT.

 

POZIOMY INSTRUKTORÓW W WOT

W Wojskach Obrony Terytorialnej obowiązuje trzypoziomowy system instruktorski. Instruktorem może zostać żołnierz lub pracownik resortu obrony narodowej, który potwierdzi swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wymaganym dla instruktora I, II lub III poziomu.

Instruktor poziomu I - „BRĄZOWY”: może szkolić na punktach nauczania po zweryfikowaniu przygotowania, pod nadzorem instruktora wyższego poziomu.  Osoba ta jest przeszkolona w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć realizowanych w ramach szkolenia podstawowego, wyrównawczego i indywidualnego.

Instruktor poziomu II - „SREBRNY”: może szkolić samodzielnie i być mentorem dla instruktora poziomu I. Osoba ta ma uprawnienia poziomu I, ale dodatkowo jest przeszkolony w zakresie prowadzenia zajęć realizowanych w ramach szkolenia specjalistycznego i zgrywającego.

Instruktor poziomu III - „ZŁOTY”: wyselekcjonowany spośród instruktorów II poziomu i przeszkolony w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć z kandydatami na instruktorów I i II poziomu.

KILKA SŁÓW O PIERWSZYM KURSIE

Zakończony w sobotę kurs rozpoczął się 25 maja, wzięło w nim udział 23 żołnierzy WOT, w tym 4 zawodowych i 19 ochotników (10 z wykształceniem wyższym i 13 średnim). Kursu nie ukończyło dwóch żołnierzy, a dwóch kolejnych nie uzyskało certyfikatu instruktora. Kurs przeznaczony był dla kandydatów na instruktorów poziomu I – BRĄZOWEGO. Szkolenie rozpoczęło się od testu wytrzymałości w formie drużynowego biegu z przeszkodami na odcinku 10 km. W kolejnych dniach uczestnicy kursu przeszli cykl zajęć metodycznych, taktyki oraz strzelań. Kurs zakończył się egzaminem praktycznym.

CZYM JEST CENTRUM SZKOLENIA WOT?

Idea utworzenia Centrum Szkolenia WOT (CS WOT) pojawiła się po raz pierwszy w koncepcji szkolenia żołnierzy WOT, która powstała w 2016 roku w Biurze ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej. Samo centrum powstało w lipcu 2018 roku. Komendantem placówki jest płk Mariusz Miechowicz. Celem powstania placówki było posiadanie własnej jednostki szkolnictwa przygotowującej żołnierzy w funkcjach dowódczych i specjalistycznych do realizacji zadań w strukturach WOT. Domeną CS WOT jest przygotowanie instruktora, dowódcy i lidera, a przywództwo jest jednym z priorytetów działania placówki. Działalność centrum skupia się na przygotowaniu żołnierzy do realizacji zadań w strukturach brygad OT. W okresie przejściowym, do czasu osiągnięcia pełnej gotowości i powołania szkoły podoficerskiej, centrum będzie prowadziło kursy podoficerskie oraz szkolenie specjalistyczne kandydatów na oficerów. 

Cechami różniącymi CS WOT od innych tego typu placówek będzie kształcenie zarówno żołnierzy zawodowych jak i żołnierzy OT, w tym aspekcie ważną rolę będą pełniły mobilne zespoły szkoleniowe, które będą gotowe do prowadzenia wyjazdowych szkoleń tematycznych. Część kursów będzie prowadzona w formie zaocznej, a wszystkie będą dostępne zarówno dla żołnierz zawodowych jak i ochotników. Zasadniczym podmiotem działania CSWOT będą kandydaci na instruktorów i dowódców, a treścią będzie rozwijanie nowoczesnych kompetencji przywódczych.

Jednym z wyzwań stojących w najbliższym czasie przed CS WOT będzie przygotowanie zaawansowanego kursu lekkiej piechoty zbliżonego do amerykańskiego kursu „RANGERS”. Kurs ten będzie prowadzony raz w roku. Celem wypracowania rozwiązań m.in.  w tym zakresie, już w pierwszej połowie czerwca do CS WOT przyjedzie grupa podoficerów z Gwardii Narodowej USA.

Centrum będzie realizować funkcje szkoleniowe na potrzeby WOT, innych rodzajów sił zbrojnych, ale też żołnierzy innych państw, nie tylko w obszarze szkolenia lekkiej piechoty i specjalności pochodnych, ale również szkolenia liderów działań  przeciw hybrydowych i ruchu oporu. Zapowiedział to minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas zeszłorocznej Europejskiej Inicjatywy Współpracy Regionalnej Obrony Terytorialnej (ETC-1).

W ramach CS WOT będzie funkcjonowała Szkoła Podoficerska WOT (SP WOT), której struktura jest obecnie procedowana.  Uruchomienie SP WOT jest planowane jesienią br., a pierwsze kursy wiosną 2020 roku.

Foto: DWOT

ppłk Marek PIETRZAK
Rzecznik WOT

Załączniki

powiązane informacje

Zakończyło się ćwiczenie certyfikujące WOT p.k. „Piorun 24”
Wydarzenia,  Szkolenia i ćwiczenia,  Siły Zbrojne RP 
Rozpoczęło się ćwiczenie certyfikujące WOT p.k. „PIORUN 24”
Wydarzenia,  Szkolenia i ćwiczenia,  Siły Zbrojne RP 
W Wojskach Obrony Terytorialnej rozpoczęła się Certyfikacja
Wydarzenia,  Szkolenia i ćwiczenia,  Siły Zbrojne RP