O nas

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Utworzone zostały 1 stycznia 2017 roku. 

Formacja przez cały czas dynamicznie się rozwija. Żołnierze szkolą się obecnie w ramach osiemnastu brygad obrony terytorialnej. W 2022 roku utworzono trzy nowe brygad OT: 18 Stołeczną Brygadę OT, 19 Nadbużańską Brygadę OT oraz 20 Przemyską Brygadę OT. W bezpośredniej podległości Dowództwa WOT pozostają również: Centrum Szkolenia WOT w Toruniu, Centrum Łączności i Informatyki w Zegrzu oraz Szkoła Podoficerska SONDA.  

W dalszym ciągu rozwijane są struktur na tzw. „ścianie zachodniej”. Utworzone zostały tam dwie brygady 14 Zachodniopomorska Brygada OT oraz 16 Dolnośląska Brygada OT oraz bataliony w województwie opolskim i lubuskim.

 

Misja i zadania

zadania Obrona i wspieranie lokalnych społeczności to misja Wojsk Obrony Terytorialnej. Bezpośrednio z niej wynikają zadania Formacji. Na czas wojny, głównym zadaniem WOT jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi, natomiast w czasie pokoju – wsparcie operacji zarządzania kryzysowego, w tym przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Żołnierze z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami.

 

Ludzie

Formacja opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy wstępując w jej szeregi nie muszą rezygnować ze swoich dotychczasowych aktywności. Na potrzeby szkolenia żołnierzy TSW wdrożono innowacyjny trzyletni system szkolenia, który skonstruowany jest w taki sposób by umożliwić pogodzenie życia osobistego i zawodowego ze służbą wojskową. Żołnierze WOT pełnią nową forma czynnej służby wojskowej – Terytorialną Służbę Wojskową (TSW). To oznacza, że żołnierze – ochotnicy, pełnią służbę w formie rotacyjnej (w jednostce wojskowej, w określonych przez dowódcę dniach służby, co najmniej raz w miesiącu przez okres dwóch dni w czasie wolnym od pracy) i dyspozycyjnej (poza jednostką wojskową, nie rezygnując z dotychczasowych zajęć). Szkolenie w WOT to nauka praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko na współczesnym polu walki, ale przydatnych też w codziennym życiu i pracy, jak np. udzielanie pierwszej pomocy czy kursy operatorów maszyn.  ludzie

 

Innowacje

innowacje Formacja stawia na nowoczesność, a w szkoleniu stosowane są innowacyjne metody i narzędzia. Nowatorskim podejściem jest wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych w ramach Mobilnych Zespołów Szkoleniowych, które szkolą instruktorów w WOT. Obecnie w strukturze WOT rozwijany jest również Zespół Działań Cyberprzestrzennych. Z punktu widzenia całości systemu cyberbezpieczeństwa, WOT będzie tzw. "force providerem”, to znaczy, że będzie odpowiadał za organizację, wyposażenie i wyszkolenie sił zgodnie ze standardami określonymi przez dowódcę Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

 

Tradycja

Wojska Obrony Terytorialnej dziedziczą tradycję Armii Krajowej, kontynuując współcześnie jej misję. Te dwie formacje dzieli czas, ale łączy troska o dobro Ojczyzny. Dziedziczenie tradycji wynika wprost z bliskości formy działania obydwu formacji, jak również potrzeby budowy etosu WOT na wartościach, z którymi identyfikują się żołnierze.  tradycja

 

Statystki

statystyki

Obecnie w WOT służbę pełni ponad 37 000 żołnierzy, w tym blisko 33 000 ochotników oraz ponad 4000 żołnierzy zawodowych.

30% żołnierzy OT ma wykształcenie wyższe, blisko połowa (47%) średnie. Najwięcej żołnierzy OT legitymuje się wykształceniem ogólnym – ponad 48%, 32% technicznym i ponad 15% humanistycznym. Medycy stanowią 2,1%, prawnicy 1,3%, a osoby z wykształceniem rolniczym 1,8%.

Formacja cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kobiet, które stanowią ponad 20%.

56% żołnierzy OT deklaruje stałe zatrudnienie (umowa o pracę); 5% prowadzi własną działalność gospodarczą; 3,1% utrzymuje się z prowadzenia gospodarstw rolnych; 19% to studenci; a kolejne 18% stanowią osoby bez stałego zatrudnienia, w grupie tej są też osoby, których dochód stanowią umowy zlecenia. Średnia wieku żołnierza OT to 33 lata.

*Stan na 08.2023 r.