O nas

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Utworzone zostały 1 stycznia 2017 roku.

Obecnie Formacja znajduje się w jednym z najbardziej dynamicznych okresów budowy. Żołnierze szkolą się w ramach trzynastu brygad obrony terytorialnej na terenie dwunastu województw (dwie brygady są zlokalizowane na Mazowszu).

Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie budowy struktur na tzw. „ścianie zachodniej” czyli w czterech województwach: opolskim, dolnośląskim, lubuskim oraz zachodniopomorskim.

 

Misja i zadania

zadania Obrona i wspieranie lokalnych społeczności to misja Wojsk Obrony Terytorialnej. Bezpośrednio z niej wynikają zadania Formacji. Na czas wojny, głównym zadaniem WOT jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi, natomiast w czasie pokoju – wsparcie operacji zarządzania kryzysowego, w tym przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Żołnierze z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami.

 

Ludzie

Formacja opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy wstępując w jej szeregi nie muszą rezygnować ze swoich dotychczasowych aktywności. Na potrzeby szkolenia żołnierzy TSW wdrożono innowacyjny trzyletni system szkolenia, który skonstruowany jest w taki sposób by umożliwić pogodzenie życia osobistego i zawodowego ze służbą wojskową. Żołnierze WOT pełnią nową forma czynnej służby wojskowej – Terytorialną Służbę Wojskową (TSW). To oznacza, że żołnierze – ochotnicy, pełnią służbę w formie rotacyjnej (w jednostce wojskowej, w określonych przez dowódcę dniach służby, co najmniej raz w miesiącu przez okres dwóch dni w czasie wolnym od pracy) i dyspozycyjnej (poza jednostką wojskową, nie rezygnując z dotychczasowych zajęć). Szkolenie w WOT to nauka praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko na współczesnym polu walki, ale przydatnych też w codziennym życiu i pracy, jak np. udzielanie pierwszej pomocy czy kursy operatorów maszyn.  ludzie

 

Innowacje

innowacje Formacja stawia na nowoczesność, a w szkoleniu stosowane są innowacyjne metody i narzędzia. Nowatorskim podejściem jest wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych w ramach Mobilnych Zespołów Szkoleniowych, które szkolą instruktorów w WOT. Obecnie w strukturze WOT rozwijany jest również Zespół Działań Cyberprzestrzennych. Z punktu widzenia całości systemu cyberbezpieczeństwa, WOT będzie tzw. "force providerem”, to znaczy, że będzie odpowiadał za organizację, wyposażenie i wyszkolenie sił zgodnie ze standardami określonymi przez dowódcę Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

 

Tradycja

Wojska Obrony Terytorialnej dziedziczą tradycję Armii Krajowej, kontynuując współcześnie jej misję. Te dwie formacje dzieli czas, ale łączy troska o dobro Ojczyzny. Dziedziczenie tradycji wynika wprost z bliskości formy działania obydwu formacji, jak również potrzeby budowy etosu WOT na wartościach, z którymi identyfikują się żołnierze.  tradycja

 

Statystki

statystyki

Obecnie w WOT służbę pełni ponad 24 000 żołnierzy, w tym ponad 20 600 ochotników oraz ponad 3 600 żołnierzy zawodowych. Formacja cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kobiet, które stanowią już 15%

32% żołnierzy OT ma wykształcenie wyższe, blisko połowa (44%) średnie.

Blisko 61% żołnierzy OT deklaruje stałe zatrudnienie (umowa o pracę); blisko 5% prowadzi własną działalność gospodarczą; 2,5% utrzymuje się z prowadzenia gospodarstw rolnych; ponad 17,5% to studenci; a kolejne 14% stanowią osoby bez stałego zatrudnienia, w grupie tej są też osoby, których dochód stanowią umowy zlecenia. Średnia wieku żołnierza OT to 32 lata.

*Stan na 10.02.2020 r.