O nas

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Utworzone zostały 7 lat temu - 1 stycznia 2017 roku

Struktury WOT tworzy: Dowództwo WOT mieszczące się w Zegrzu, batalion dowodzenia WOT, 18 brygad obrony terytorialnej rozlokowanych na terenie kraju, 2 centra szkolenia (CSWOT w Toruniu i CSŁiI w Zegrzu), Szkoła Podoficerska "SONDA", Ośrodek Reprezentacyjny WOT w Radomiu (orkiestra WOT i kompania honorowa WOT). 

Misja i zadania

zadania Obrona i wspieranie lokalnych społeczności to misja Wojsk Obrony Terytorialnej. Bezpośrednio z niej wynikają zadania formacji. Na czas wojny, głównym zadaniem WOT jest obrona swoich "małych ojczyzn" - społeczności lokalnych, z których wywodzą się, i w których żyją żołnierze WOT, obrona ważnych strategicznie obiektów na swoim terenie oraz współdziałanie z pozostałymi rodzajami Sił Zbrojnych RP w prowadzeniu operacji obrony kraju. W czasie pokoju, w trakcie wystąpienia sytuacji kryzysowych (powodzie, lokalne podtopienia, katastrofy budowlane, pożary wielkopowierzchniowe, itp.), żołnierze WOT udzielają pomocy lokalnym społecznościom, wspierają służby ratownicze w ich statutowej działalności ratowniczej oraz pomagają w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych. Wspierają także Policję w poszukiwaniach osób zaginionych - w sytuacjach, gdy Policja poprosi o takie wsparcie.

 

Ludzie

Formacja opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy pełnią terytorialną służbę wojskową (TSW). Ten rodzaj służby wojskowej pozwala na pogodzenie swojej dotychczasowej aktywności cywilnej (praca na etacie, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, nauka, itp.) z byciem żołnierzem w Wojskach Obrony Terytorialnej.  Żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową, z założenia pełniący ją w pobliżu miejsca swojego zamieszkania, nazywają sami siebie Terytorialsami. Na potrzeby szkolenia żołnierzy TSW wdrożono innowacyjny system szkolenia, który skonstruowany jest w taki sposób, by umożliwić pogodzenie życia osobistego i zawodowego ze służbą wojskową. Terytorialsi po odbyciu szkolenia podstawowego i po złożeniu przysięgi wojskowej pełnią służbę terytorialną w formie rotacyjnej tzn. że raz w miesiącu są powoływani na minimum 2 dni (sobota , niedziela) do swojej jednostki wojskowej na szkolenie wojskowe. Dodatkowo, raz w roku w ramach służby rotacyjnej powoływani są na 14-dniowe szkolenie zintegrowane, prowadzone na poligonie. Pozostały czas w roku, kiedy żołnierze pełniący TSW pracują, spędzają czas wolny z rodziną, to tzw. służba dyspozycyjna. Oznacza to, że w tym czasie żołnierz pełniący TSW pozostaje w dyspozycji do powołania go do jednostki wojskowej, i taka sytuacja może się zdarzyć, gdy zaistnieje ku temu potrzeba.

ludzie

 

Innowacje

innowacje

Formacja stawia na nowoczesność, a w szkoleniu stosowane są innowacyjne metody i narzędzia. Szkolenie żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową w WOT trwa 3 lata. To nauka praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko na współczesnym polu walki (strzelanie, taktyka, zasady przetrwania, itp.), ale też przydatnych w codziennym życiu i pracy, jak np. udzielanie pierwszej pomocy czy kursy operatorów maszyn.  Nowatorskim podejściem jest wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych w ramach Mobilnych Zespołów Szkoleniowych, które szkolą instruktorów WOT - tak by ci mogli przekazywać zdobyta wiedzę i doświadczenie pozostałym żołnierzom. W strukturze WOT utworzono również Zespół Działań Cyberprzestrzennych działający na rzecz całości systemu cyberbezpieczeństwa, zgodnie ze standardami określonymi przez dowódcę Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

 

Tradycja

Wojska Obrony Terytorialnej dziedziczą tradycję Armii Krajowej, kontynuując współcześnie jej misję. Te dwie formacje dzieli czas, ale łączy troska o dobro Ojczyzny. Dziedziczenie tradycji wynika wprost z bliskości formy działania obydwu formacji, jak również potrzeby budowy etosu WOT na wartościach, z którymi identyfikują się żołnierze.  tradycja

 

Statystki

statystyki

Obecnie w WOT służbę pełni ponad 40 000 żołnierzy*, w tym blisko 35 000 żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową oraz ponad 5000 żołnierzy zawodowych.

Formacja cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kobiet, które stanowią ponad 20% żołnierzy.

56% żołnierzy OT deklaruje stałe zatrudnienie (umowa o pracę); 5% prowadzi własną działalność gospodarczą; 3,1% utrzymuje się z prowadzenia gospodarstw rolnych; 19% to studenci; a kolejne 18% stanowią osoby bez stałego zatrudnienia, w grupie tej są też osoby, których dochód stanowią umowy zlecenia. Średnia wieku żołnierza OT to 33 lata.

*Stan na styczeń 2024 r.