Nasi Liderzy

Maciej Klisz

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej - gen. bryg. Maciej KLISZ

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1995), Akademii Obrony Narodowej (2005), Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych (2006) oraz US Army War College (2020).

W latach 1995-2003 pełnił służbę na stanowiskach dowódczych i sztabowych w 6. Brygadzie Desantowo-Szturmowej. Dwukrotnie pełnił służbę w Bośni-Hercegowienie w ramach misji IFOR (1996-1997) oraz SFOR (1999-2000). W 2001 roku ukończył kurs oficera wojsk powietrznodesantowych w Stanach Zjednoczonych: kurs skoczka spadochronowego, kurs PATHFINDER oraz kurs RANGERS.

Po zakończeniu studiów w AON rozpoczął służbę w Szefostwie Działań Specjalnych, a następnie jako pierwszy polski oficer służył na poziomie operacyjnym jako doradca ds. sił specjalnych (SOF Advisor) w Response Operations Forces Command (RFOC) w Niemczech. Służbę w wojskach specjalnych kontynuował do 2016 zajmując kolejne stanowiska w Dowództwie Wojsk Specjalnych oraz Jednostce Wojskowej KOMANDOSÓW. W 2015 roku był szefem sztabu komponentu sił specjalnych NATO w Afganistanie (NSOCC-A).

Ukończył kursy planowania operacyjnego w układzie narodowym jak i sojuszniczym, kursy planowania oraz prowadzenia lądowych i powietrznych operacji specjalnych, działań niekonwencjonalnych, studium bezpieczeństwa i terroryzmu w Marshall Center, a także kursy zarządzania projektami strategicznymi. Odznaczony m.in. Wojskowy Krzyżem Zasługi z Mieczami, Gwiazdą Afganistanu, medalami NATO, amerykańskim medalem Brązowej Gwiazdy (Bronze Star Medal) oraz słowackim medalem Sił Specjalnych,
Od 24 października 2016 roku do 5 kwietnia 2019 roku pełnił służbę na stanowisku szefa sztabu Wojsk Obrony Terytorialnej. Po ukończeniu studiów w Stanach Zjednoczonych, w dniu 14 sierpnia 2020 roku wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

15 sierpnia 2021 r. mianowany na stopień generała brygady. 

6 lutego 2023 r. odebrał nominację na Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy. Stanowisko Dowódcy WOT objął 7 lutego 2023 r.

Arkadiusz Mikołajczyk

Szef Sztabu Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej – płk. dypl. Arkadiusz MIKOŁAJCZYK

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1994) oraz Wyższego Kursu Doskonalenia Oficerów (1999). W roku 2012 ukończył kurs planowania operacyjnego dla Grupy Bojowej Unii Europejskiej prowadzony przez NATO School Oberammergau Mobil Education & Training Team. W roku 2013 ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunku Administracja - zarządzanie i organizacja. Absolwent studiów doktoranckich w Akademii Sztuki Wojennej.

W latach 2006-2007 pełnił funkcję zastępcy dowódcy 1 Batalion Czołgów, 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, a następnie dowódcy tego batalionu. Od roku 2010 był szefem szkolenia 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu oraz szef zespołu Oficerów Łącznikowych VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. W roku 2011 został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. W roku 2013 pełnił funkcję szefa sztabu kolejnej zmiany Grupy Bojowej Unii Europejskiej. Był pierwszym dowódcą 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, stanowisko to pełnił od 2017 roku. W kwietniu 2019 r. wyznaczony został na stanowisko szefa sztabu w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Dwukrotnie wyróżniony za najlepiej wyszkolony pododdział 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej. Odebrał „BUŃCZUK” dla 1 Batalionu Czołgów za zdobycie pierwszego miejsca w Wojskach Lądowych, jako najlepiej wyszkolonego poddziału czołgów. Załoga z dowodzonego przez niego batalionu zajęła pierwsze miejsce w zawodach załóg czołgów Leopard 2A4 SWISS TANK CHALLENGE w Szwajcarii. Zdobywca mistrzostwa Wojska Polskiego w Ringo.

Mirosław Ziarniak

Starszy Podoficer Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej - st. chor. sztab. Mirosław ZIARNIAK

Absolwent Szkoły Podoficerów i Młodszych Specjalistów w Lublińcu (1993), International Special Forces Course for International Students w Fort Bragg tzw. Kurs Zielonych Beretów (2007) oraz Kursu Wysuniętych Nawigatorów Naprowadzania Lotnictwa (JTAC) w Spangdahlem.

Służbę zawodową rozpoczął w 1993 roku w 62 kompanii specjalnej w Bolesławcu. Kolejnych 27 lat poświęcił służbie w Jednostce Specjalnej w Lublińcu, gdzie zajmował stanowiska zastępcy dowódcy sekcji, dowódca sekcji JTAC, zastępcy dowódcy grupy oraz podoficera specjalisty sekcji rozpoznania.

Zdobyte doświadczenie wykorzystywał realizując zadania w strukturach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku (2008) oraz pięciokrotnie w Islamskiej Republice Afganistanu w ramach misji ISAF (2010-2014) i RSM (2015-2017).

Jest jednym z pierwszych JTAC w Wojsku Polskim, którzy wykonywali zadania zarządza przestrzenią powietrzną w czasie misji i wskazania celów dla lotnictwa. ”Jestem gotowy, wyślij mnie” to zasada, którą kieruje się w swojej służbie. Jako JTAC wziął udział w ponad 200 operacjach specjalnych. Jak sam podkreśla „pole” było jego drugim domem, a trud służby nauczył szacunku do człowieka i jego pracy.

25 października 2021 r. został wyznaczony na stanowisko Starszego Podoficera Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialne. Jego celem jest wzmacnianie siły korpusu podoficerskiego w WOT. Swoją postawą chce dowieść, że widząc cel, nie ma przeszkód nie do pokonania.