Nasi Liderzy

Wiesław Kukuła

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej – gen. broni Wiesław KUKUŁA

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu (1996), Wyższego Kursu Specjalistycznego w Zegrzu (1999), studiów magisterskich w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na kierunku elektronika i telekomunikacja (2001) oraz Polish Open University (2008). Służbę liniową rozpoczął w roku 1996 w 1 Pułku Specjalnym Komandosów (obecnie Jednostka Wojskowa Komandosów), gdzie zajmował następujące stanowiska: dowódca plutonu, dowódca kompanii, szef łączności, szef sekcji wsparcia dowodzenia i łączności, szef sztabu. W latach 2003-2004 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku.

W 2006 r. został mianowany na stanowisko szefa wydziału dowodzenia i łączności w Dowództwie Wojsk Specjalnych, był także szefem Pionu Operacyjnego - zastępcą szefa sztabu Dowództwa Wojsk Specjalnych. Ukończył kursy: NATO Special Operations Headquarters oraz US Joint Special Operations University. Od 2012 r. dowodził Jednostką Wojskową Komandosów.

Od 20 września 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. pełnił obowiązki dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. 15 sierpnia 2018 r. mianowany na stopień generała dywizji. Z dniem 1 stycznia 2020 r. został wyznaczony na kolejną kadencję na stanowisku dowódcy WOT.

Mianowany na stopień generała broni w dniu 11 listopada 2021r.

Maciej Klisz

Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej - gen. bryg. Maciej KLISZ

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1995), Akademii Obrony Narodowej (2005), Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych (2006) oraz US Army War College (2020).

W latach 1995-2003 pełnił służbę na stanowiskach dowódczych i sztabowych w 6. Brygadzie Desantowo-Szturmowej. Dwukrotnie pełnił służbę w Bośni-Hercegowienie w ramach misji IFOR (1996-1997) oraz SFOR (1999-2000). W 2001 roku ukończył kurs oficera wojsk powietrznodesantowych w Stanach Zjednoczonych: kurs skoczka spadochronowego, kurs PATHFINDER oraz kurs RANGERS.

Po zakończeniu studiów w AON rozpoczął służbę w Szefostwie Działań Specjalnych, a następnie jako pierwszy polski oficer służył na poziomie operacyjnym jako doradca ds. sił specjalnych (SOF Advisor) w Response Operations Forces Command (RFOC) w Niemczech. Służbę w wojskach specjalnych kontynuował do 2016 zajmując kolejne stanowiska w Dowództwie Wojsk Specjalnych oraz Jednostce Wojskowej KOMANDOSÓW. W 2015 roku był szefem sztabu komponentu sił specjalnych NATO w Afganistanie (NSOCC-A).

Ukończył kursy planowania operacyjnego w układzie narodowym jak i sojuszniczym, kursy planowania oraz prowadzenia lądowych i powietrznych operacji specjalnych, działań niekonwencjonalnych, studium bezpieczeństwa i terroryzmu w Marshall Center, a także kursy zarządzania projektami strategicznymi. Odznaczony m.in. Wojskowy Krzyżem Zasługi z Mieczami, Gwiazdą Afganistanu, medalami NATO, amerykańskim medalem Brązowej Gwiazdy (Bronze Star Medal) oraz słowackim medalem Sił Specjalnych,
Od 24 października 2016 roku do 5 kwietnia 2019 roku pełnił służbę na stanowisku szefa sztabu Wojsk Obrony Terytorialnej. Po ukończeniu studiów w Stanach Zjednoczonych, w dniu 14 sierpnia 2020 roku wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

15 sierpnia 2021 r. mianowany na stopień generała brygady.

Arkadiusz Mikołajczyk

Szef Sztabu Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej – płk. dypl. Arkadiusz MIKOŁAJCZYK

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1994) oraz Wyższego Kursu Doskonalenia Oficerów (1999). W roku 2012 ukończył kurs planowania operacyjnego dla Grupy Bojowej Unii Europejskiej prowadzony przez NATO School Oberammergau Mobil Education & Training Team. W roku 2013 ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunku Administracja - zarządzanie i organizacja. Absolwent studiów doktoranckich w Akademii Sztuki Wojennej.

W latach 2006-2007 pełnił funkcję zastępcy dowódcy 1 Batalion Czołgów, 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, a następnie dowódcy tego batalionu. Od roku 2010 był szefem szkolenia 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu oraz szef zespołu Oficerów Łącznikowych VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. W roku 2011 został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. W roku 2013 pełnił funkcję szefa sztabu kolejnej zmiany Grupy Bojowej Unii Europejskiej. Był pierwszym dowódcą 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, stanowisko to pełnił od 2017 roku. W kwietniu 2019 r. wyznaczony został na stanowisko szefa sztabu w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Dwukrotnie wyróżniony za najlepiej wyszkolony pododdział 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej. Odebrał „BUŃCZUK” dla 1 Batalionu Czołgów za zdobycie pierwszego miejsca w Wojskach Lądowych, jako najlepiej wyszkolonego poddziału czołgów. Załoga z dowodzonego przez niego batalionu zajęła pierwsze miejsce w zawodach załóg czołgów Leopard 2A4 SWISS TANK CHALLENGE w Szwajcarii. Zdobywca mistrzostwa Wojska Polskiego w Ringo.

Mirosław Ziarniak

Starszy Podoficer Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej - st. chor. sztab. Mirosław ZIARNIAK

Absolwent Szkoły Podoficerów i Młodszych Specjalistów w Lublińcu (1993), International Special Forces Course for International Students w Fort Bragg tzw. Kurs Zielonych Beretów (2007) oraz Kursu Wysuniętych Nawigatorów Naprowadzania Lotnictwa (JTAC) w Spangdahlem.

Służbę zawodową rozpoczął w 1993 roku w 62 kompanii specjalnej w Bolesławcu. Kolejnych 27 lat poświęcił służbie w Jednostce Specjalnej w Lublińcu, gdzie zajmował stanowiska zastępcy dowódcy sekcji, dowódca sekcji JTAC, zastępcy dowódcy grupy oraz podoficera specjalisty sekcji rozpoznania.

Zdobyte doświadczenie wykorzystywał realizując zadania w strukturach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku (2008) oraz pięciokrotnie w Islamskiej Republice Afganistanu w ramach misji ISAF (2010-2014) i RSM (2015-2017).

Jest jednym z pierwszych JTAC w Wojsku Polskim, którzy wykonywali zadania zarządza przestrzenią powietrzną w czasie misji i wskazania celów dla lotnictwa. ”Jestem gotowy, wyślij mnie” to zasada, którą kieruje się w swojej służbie. Jako JTAC wziął udział w ponad 200 operacjach specjalnych. Jak sam podkreśla „pole” było jego drugim domem, a trud służby nauczył szacunku do człowieka i jego pracy.

25 października 2021 r. został wyznaczony na stanowisko Starszego Podoficera Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialne. Jego celem jest wzmacnianie siły korpusu podoficerskiego w WOT. Swoją postawą chce dowieść, że widząc cel, nie ma przeszkód nie do pokonania.