Nasi Liderzy

gen dyw Maciej Klisz

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej - gen. dyw. Maciej KLISZ

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1995), Akademii Obrony Narodowej (2005), Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych (2006) oraz US Army War College (2020).

W latach 1995-2003 pełnił służbę na stanowiskach dowódczych i sztabowych w 6. Brygadzie Desantowo-Szturmowej. Dwukrotnie pełnił służbę w Bośni-Hercegowienie w ramach misji IFOR (1996-1997) oraz SFOR (1999-2000). W 2001 roku ukończył kurs oficera wojsk powietrznodesantowych w Stanach Zjednoczonych: kurs skoczka spadochronowego, kurs PATHFINDER oraz kurs RANGERS.

Po zakończeniu studiów w AON rozpoczął służbę w Szefostwie Działań Specjalnych, a następnie jako pierwszy polski oficer służył na poziomie operacyjnym jako doradca ds. sił specjalnych (SOF Advisor) w Response Operations Forces Command (RFOC) w Niemczech. Służbę w wojskach specjalnych kontynuował do 2016 zajmując kolejne stanowiska w Dowództwie Wojsk Specjalnych oraz Jednostce Wojskowej KOMANDOSÓW. W 2015 roku był szefem sztabu komponentu sił specjalnych NATO w Afganistanie (NSOCC-A).

Ukończył kursy planowania operacyjnego w układzie narodowym jak i sojuszniczym, kursy planowania oraz prowadzenia lądowych i powietrznych operacji specjalnych, działań niekonwencjonalnych, studium bezpieczeństwa i terroryzmu w Marshall Center, a także kursy zarządzania projektami strategicznymi. Odznaczony m.in. Wojskowy Krzyżem Zasługi z Mieczami, Gwiazdą Afganistanu, medalami NATO, amerykańskim medalem Brązowej Gwiazdy (Bronze Star Medal) oraz słowackim medalem Sił Specjalnych,
Od 24 października 2016 roku do 5 kwietnia 2019 roku pełnił służbę na stanowisku szefa sztabu Wojsk Obrony Terytorialnej. Po ukończeniu studiów w Stanach Zjednoczonych, w dniu 14 sierpnia 2020 roku wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

15 sierpnia 2021 r. mianowany na stopień generała brygady.
14 sierpnia 2023 r. mianowany na stopień generała dywizji. 

6 lutego 2023 r. odebrał nominację na Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy. Stanowisko Dowódcy WOT objął 7 lutego 2023 r.

płk Krzysztof Stańczyk

płk Krzysztof Stańczyk 

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu (1994) oraz Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej (ASzWoj 2023). Realizuje studia doktoranckie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.   

Prywatnie pasjonat biegów średniodystansowych. W życiu najbardziej ceni ciężką pracę. Ważna jest dla niego szczerość, sumienność oraz prawdomówność. 

Pułkownik Stańczyk służbę rozpoczął w 1994 roku w 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej im. króla Stefana Batorego w Braniewie. Następnie służył w 6. Brygadzie Artylerii Armat im. gen. Józefa Bema w Toruniu oraz Centralnej Grupie Działań Psychologicznych w Bydgoszczy. Od 2007 roku związany z Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych, a od 2011 r. z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.  

Oficer o imponującym szlaku bojowym – uczestnik pięciu misji poza granicami kraju (Syria, Irak, Afganistan).  

Z Wojskami Obrony Terytorialnej związany od samego początku formowania - 2017 r. Pan Pułkownik pełnił służb W Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej na stanowisku Szefa Oddziału Rodzajów Wojsk. Następnie od 2018 roku został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT.  

Z dniem 11 września 2023 objął stanowisko I Zastępcy Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.  

płk Zbigniew Targoński

Szef Sztabu Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej - płk Zbigniew TARGOŃSKI

Pułkownik Zbigniew Targoński jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, na Wydziale Inżynierii Wojskowej oraz Akademii Obrony Narodowej, gdzie ukończył studia magisterskie oraz Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne a także wielu kursów doskonalących. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 5 Brygadzie Pancernej „Skorpion” w Opolu.

Jak podkreśla – najważniejsi dla niego są ludzie, a w swojej pracy stawia na zgrany zespół. Objęcie obowiązków szefa sztabu Dowództwa WOT wiąże się dla niego z odpowiedzialnością oraz wsparciem udzielanym Dowódcy WOT w zakresie wypracowania wariantów do podjęcia właściwych decyzji. Chce w taki sposób zarządzać zespołem by wypracowane propozycje rozwiązań były jak najlepsze, a ludzie z nim współpracujący działali w myśl zasady mission command.

Ludzi ceni za kreatywność. Nie lubi zaś mściwości i pamiętliwości – skupia się na działaniu i celu!

Chce być dobrze zorganizowanym i skutecznym szefem sztabu, który na podstawie swojego dotychczasowego doświadczenia oraz wiedzy będzie wypracowywał innowacyjne i kreatywne rozwiązania.

Przez 23 lat służył na stanowiskach dowódczo-sztabowych w wojskach operacyjnych, w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego oraz w Stanach Zjednoczonych.

Uczestniczył w misji stabilizacyjnej w Afganistanie.

Od 2017 pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej, następnie w grudniu 2021 został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, a z dn. 8 maja objął obowiązki szefa sztabu w Dowództwie WOT

st chor sztab Mirosław Ziarniak

Starszy Podoficer Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej - st. chor. sztab. Mirosław ZIARNIAK

Absolwent Szkoły Podoficerów i Młodszych Specjalistów w Lublińcu (1993), International Special Forces Course for International Students w Fort Bragg tzw. Kurs Zielonych Beretów (2007) oraz Kursu Wysuniętych Nawigatorów Naprowadzania Lotnictwa (JTAC) w Spangdahlem.

Służbę zawodową rozpoczął w 1993 roku w 62 kompanii specjalnej w Bolesławcu. Kolejnych 27 lat poświęcił służbie w Jednostce Specjalnej w Lublińcu, gdzie zajmował stanowiska zastępcy dowódcy sekcji, dowódca sekcji JTAC, zastępcy dowódcy grupy oraz podoficera specjalisty sekcji rozpoznania.

Zdobyte doświadczenie wykorzystywał realizując zadania w strukturach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku (2008) oraz pięciokrotnie w Islamskiej Republice Afganistanu w ramach misji ISAF (2010-2014) i RSM (2015-2017).

Jest jednym z pierwszych JTAC w Wojsku Polskim, którzy wykonywali zadania zarządza przestrzenią powietrzną w czasie misji i wskazania celów dla lotnictwa. ”Jestem gotowy, wyślij mnie” to zasada, którą kieruje się w swojej służbie. Jako JTAC wziął udział w ponad 200 operacjach specjalnych. Jak sam podkreśla „pole” było jego drugim domem, a trud służby nauczył szacunku do człowieka i jego pracy.

25 października 2021 r. został wyznaczony na stanowisko Starszego Podoficera Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialne. Jego celem jest wzmacnianie siły korpusu podoficerskiego w WOT. Swoją postawą chce dowieść, że widząc cel, nie ma przeszkód nie do pokonania.