Nasi Liderzy

gen bryg Krzysztof STAŃCZYK

Generał brygady dr Krzysztof STAŃCZYK - Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu (1994), Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej (ASzWoj 2023). Uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2024).   

Prywatnie pasjonat biegów średniodystansowych. W życiu najbardziej ceni ciężką pracę. Ważna jest dla niego szczerość, sumienność oraz prawdomówność. 

Gen. bryg. Stańczyk służbę rozpoczął w 1994 roku w 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej im. króla Stefana Batorego w Braniewie. Następnie służył w 6. Brygadzie Artylerii Armat im. gen. Józefa Bema w Toruniu oraz Centralnej Grupie Działań Psychologicznych w Bydgoszczy. Od 2007 roku związany z Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych, a od 2011 r. z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.  

Oficer o imponującym szlaku bojowym – uczestnik pięciu misji poza granicami kraju (Syria, Irak, Afganistan).  

Z Wojskami Obrony Terytorialnej związany od samego początku formowania - 2017 r. Pan gen. bryg. pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej na stanowisku Szefa Oddziału Rodzajów Wojsk. Następnie od 2018 roku został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT.  

Z dniem 11 września 2023 objął stanowisko I Zastępcy Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

9 listopada 2023 roku mianowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stopień generała brygady.

3 maja 2024 roku mianowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej.

płk Specjalski

płk Mariusz SPECJALSKI - Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1989), Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwo Narodowe (AON 2010) oraz Podyplomowych Stadiów Polityki Obronnej (ASzWoj 2020). 

Prywatnie pasjonat piłki ręcznej, marszów długodystansowych oraz pływania. Niezmiernie ważne dla niego są takie wartości jak odpowiedzialność, poczucie obowiązku i oddanie Ojczyźnie.  

Oficer o imponującym szlaku bojowym – uczestnik trzech misji w Afganistanie, jednej w ramach Dowództwa ISAF (2003/2004 Kabul) oraz dwóch w składzie PKW (2008/2009 Ghazni) 

Pułkownik Specjalski służbę rozpoczął w 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie. Następnie służył w Regionalnym Połączonym Dowództwie Północ – Wschód (JHQ NE) w Karup, w Danii a potem w Dowództwie Komponentu Lądowego  – Północ (CC Land  HQ North) w Heidelbergu, w Niemczech. Po powrocie do kraju rozpoczął służbę w SG WP, początkowo w Głównym Zarządzie Planowania Strategicznego - P5 a potem w Zarządzie Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2. W Roku 2011 ponownie skierowany został do służby poza granicami państwa, tym razem do Połączonego Dowództwa NATO w Brunssum, w Holandii,  do komórki J2. Po trzyletniej kadencji  powrócił do kraju i kontynuował służbę w DO RSZ w Zarządzie Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej – J2 (ZRiWRE). W 2021 roku przeniesiony został do DG RSZ gdzie objął stanowisko Szefa Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej Inspektoratu Rodzaju Wojsk (IRW).  

Z dniem 11 września 2023 objął stanowisko Zastępcy Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.   

płk Zbigniew Targoński

Szef Sztabu Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej - płk Zbigniew TARGOŃSKI

Pułkownik Zbigniew Targoński jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, na Wydziale Inżynierii Wojskowej oraz Akademii Obrony Narodowej, gdzie ukończył studia magisterskie oraz Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne a także wielu kursów doskonalących. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 5 Brygadzie Pancernej „Skorpion” w Opolu.

Jak podkreśla – najważniejsi dla niego są ludzie, a w swojej pracy stawia na zgrany zespół. Objęcie obowiązków szefa sztabu Dowództwa WOT wiąże się dla niego z odpowiedzialnością oraz wsparciem udzielanym Dowódcy WOT w zakresie wypracowania wariantów do podjęcia właściwych decyzji. Chce w taki sposób zarządzać zespołem by wypracowane propozycje rozwiązań były jak najlepsze, a ludzie z nim współpracujący działali w myśl zasady mission command.

Ludzi ceni za kreatywność. Nie lubi zaś mściwości i pamiętliwości – skupia się na działaniu i celu!

Chce być dobrze zorganizowanym i skutecznym szefem sztabu, który na podstawie swojego dotychczasowego doświadczenia oraz wiedzy będzie wypracowywał innowacyjne i kreatywne rozwiązania.

Przez 23 lat służył na stanowiskach dowódczo-sztabowych w wojskach operacyjnych, w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego oraz w Stanach Zjednoczonych.

Uczestniczył w misji stabilizacyjnej w Afganistanie.

Od 2017 pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej, następnie w grudniu 2021 został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, a z dn. 8 maja objął obowiązki szefa sztabu w Dowództwie WOT

st chor sztab Mirosław Ziarniak

Starszy Podoficer Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej - st. chor. sztab. Mirosław ZIARNIAK

Absolwent Szkoły Podoficerów i Młodszych Specjalistów w Lublińcu (1993), International Special Forces Course for International Students w Fort Bragg tzw. Kurs Zielonych Beretów (2007) oraz Kursu Wysuniętych Nawigatorów Naprowadzania Lotnictwa (JTAC) w Spangdahlem.

Służbę zawodową rozpoczął w 1993 roku w 62 kompanii specjalnej w Bolesławcu. Kolejnych 27 lat poświęcił służbie w Jednostce Specjalnej w Lublińcu, gdzie zajmował stanowiska zastępcy dowódcy sekcji, dowódca sekcji JTAC, zastępcy dowódcy grupy oraz podoficera specjalisty sekcji rozpoznania.

Zdobyte doświadczenie wykorzystywał realizując zadania w strukturach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku (2008) oraz pięciokrotnie w Islamskiej Republice Afganistanu w ramach misji ISAF (2010-2014) i RSM (2015-2017).

Jest jednym z pierwszych JTAC w Wojsku Polskim, którzy wykonywali zadania zarządza przestrzenią powietrzną w czasie misji i wskazania celów dla lotnictwa. ”Jestem gotowy, wyślij mnie” to zasada, którą kieruje się w swojej służbie. Jako JTAC wziął udział w ponad 200 operacjach specjalnych. Jak sam podkreśla „pole” było jego drugim domem, a trud służby nauczył szacunku do człowieka i jego pracy.

25 października 2021 r. został wyznaczony na stanowisko Starszego Podoficera Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialne. Jego celem jest wzmacnianie siły korpusu podoficerskiego w WOT. Swoją postawą chce dowieść, że widząc cel, nie ma przeszkód nie do pokonania.