Nasi Liderzy

Kukuła

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej – gen. dyw. Wiesław KUKUŁA

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu (1996), Wyższego Kursu Specjalistycznego w Zegrzu (1999), studiów magisterskich w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na kierunku elektronika i telekomunikacja (2001) oraz Polish Open University (2008). Służbę liniową rozpoczął w roku 1996 w 1 Pułku Specjalnym Komandosów (obecnie Jednostka Wojskowa Komandosów), gdzie zajmował następujące stanowiska: dowódca plutonu, dowódca kompanii, szef łączności, szef sekcji wsparcia dowodzenia i łączności, szef sztabu. W latach 2003-2004 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku.

W 2006 r. został mianowany na stanowisko szefa wydziału dowodzenia i łączności w Dowództwie Wojsk Specjalnych, był także szefem Pionu Operacyjnego - zastępcą szefa sztabu Dowództwa Wojsk Specjalnych. Ukończył kursy: NATO Special Operations Headquarters oraz US Joint Special Operations University. Od 2012 r. dowodził Jednostką Wojskową Komandosów.

Od 20 września 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. pełnił obowiązki dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. 15 sierpnia 2018 r. mianowany na stopień generała dywizji. Z dniem 1 stycznia 2020 r. został wyznaczony na kolejną kadencję na stanowisku dowódcy WOT.

Mikołajczyk

Szef Sztabu Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej – płk. dypl. Arkadiusz MIKOŁAJCZYK

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1994) oraz Wyższego Kursu Doskonalenia Oficerów (1999). W roku 2012 ukończył kurs planowania operacyjnego dla Grupy Bojowej Unii Europejskiej prowadzony przez NATO School Oberammergau Mobil Education & Training Team. W roku 2013 ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunku Administracja - zarządzanie i organizacja. Absolwent studiów doktoranckich w Akademii Sztuki Wojennej.

W latach 2006-2007 pełnił funkcję zastępcy dowódcy 1 Batalion Czołgów, 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, a następnie dowódcy tego batalionu. Od roku 2010 był szefem szkolenia 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu oraz szef zespołu Oficerów Łącznikowych VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. W roku 2011 został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. W roku 2013 pełnił funkcję szefa sztabu kolejnej zmiany Grupy Bojowej Unii Europejskiej. Był pierwszym dowódcą 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, stanowisko to pełnił od 2017 roku. W kwietniu 2019 r. wyznaczony został na stanowisko szefa sztabu w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Dwukrotnie wyróżniony za najlepiej wyszkolony pododdział 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej. Odebrał „BUŃCZUK” dla 1 Batalionu Czołgów za zdobycie pierwszego miejsca w Wojskach Lądowych, jako najlepiej wyszkolonego poddziału czołgów. Załoga z dowodzonego przez niego batalionu zajęła pierwsze miejsce w zawodach załóg czołgów Leopard 2A4 SWISS TANK CHALLENGE w Szwajcarii. Zdobywca mistrzostwa Wojska Polskiego w Ringo.

Korpowski

Szef Pionu Szkolenia Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej – płk Konrad KORPOWSKI

Weteran II wojny w Zatoce Perskiej, trzech misji w Iraku oraz dwóch misji w Afganistanie. W polskich kontyngentach wojskowych pełnił służbę na stanowiskach: oficera, oficera łącznikowego, oficera sekcji, zastępcy dowódcy zespołu oraz szefa grupy. Ukończył Selekcję oraz kurs dla operatorów Zespołów Bojowych GROM. Jest skoczkiem spadochronowym, płetwonurkiem, sternikiem motorowodnym oraz pilotem bezzałogowych statków powietrznych.


Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Szkolenia Czołgowo-Samochodowego w Pile. Ukończył także Podyplomowe Studia Obronności Państwa w Akademii Obrony Narodowej oraz Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Ponadto, ukończył szereg zagranicznych kursów, między innymi w NATO School Oberammergau, UK Defense Intelligence and Security Center, US Department of Justice Federal Bureau of Investigation, LTU National Defense Academy oraz US Joint Special Operation University. Legitymuje się certyfikowanymi zdolnościami Projects In Controlled Environments oraz Managing Successful Programmes. Obecnie jest doktorantem nauk o polityce.


Współdziałał z wieloma jednostkami sił specjalnych państw NATO oraz innych krajów. Prowadził szereg szkoleń z zakresu działań specjalnych dla różnych instytucji państwowych. Był zastępcą kierownika międzynarodowego ćwiczenia sił specjalnych JACKAL STONE-14 organizowanego przez US Special Operations Command Europe. Służył w Zespole Bojowym, Sztabie oraz Pionie Szkolenia w GROM. W latach 2016-2017 był szefem zespołu ds. szkoleniowych w Biurze ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej.
W trakcie pełnienia służby został odznaczony: Krzyżem Wojskowym, Brązowym Krzyżem Zasługi, Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, dwukrotnie Gwiazdą Afganistanu, czterokrotnie Gwiazdą Iraku, dwukrotnie Medalem ISAF Afganistan, Brązowym i Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji oraz Medalem Milito Pro Christo.
Wyróżniony został między innymi: Brązową, Srebrną i Złotą odznaką GROM, tytułem honorowym Zasłużony Żołnierz RP II stopnia, Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, Odznaką Zarządu Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej, a także Brązową, Srebrną i Złotą odznaką spadochronową Federation Aeronautique Internationale.