Szczegóły pliku

Zakończenie szkoleniowego etapu zgrywającego w 1PBOT

28.02.2023
Fot. DWOT

Zakończenie etapu zgrywającego pododdziały (3 rok szkolenia) w 13 batalionie lekkiej piechoty 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Nowogród, 19.02.2023.

Zakończenie szkoleniowego etapu zgrywającego w 1PBOT