Szczegóły pliku

Szkolenie lodowe w Husowie

15.02.2023
Fot. DWOT

Szkolenie lodowe Terytorialsów z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną. 12 lutego 2023, Husów.

Szkolenie lodowe w Husowie