Szczegóły pliku

Święto Niepodległości 2022

14.11.2022
Fot. DWOT

Uroczystości centralne na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Warszawa, 11.11.2022.

Święto Niepodległości 2022