Szczegóły pliku

Szkolenie strzeleckie Terytorialsów-pracowników IPN

26.10.2022
Fot. DWOT

Terytorialsi-pracownicy IPN z całej Polski, spotkali się na wspólnym szkoleniu na strzelnicy „BELLONA Marynino”. Uczestnicy wymienili się doświadczeniami, odbyli strzelania bojowe, a pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów ćwiczyli elementy medycyny pola walki. 25 października 2022, Marynino, strzelnica "Bellona Marynino"

Szkolenie strzeleckie Terytorialsów-pracowników IPN