Szczegóły pliku

Zespoły Oceny Wsparcia

19.11.2021
Fot. DWOT

W ramach operacji „Silne Wsparcie”, działania Wojsk Obrony Terytorialnej prowadzone są w kilku obszarach, zarówno bezpośrednim wzdłuż granicy polsko-białoruskiej jak i wspierającym lokalną społeczność.

Zespoły Oceny Wsparcia