Załącznik publikacji

Porozumienie o współpracy z PERN S.A.

15.12.2022
Fot. PERN S.A.

Przedstawiciele PERN S.A. i Wojsk Obrony Terytorialnej podpisali porozumienie, którego celem jest wspólna praca nad wzmacnianiem bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej oraz obronności Polski. 

Porozumienie o współpracy z PERN S.A.