Załącznik publikacji

Porozumienie z Pocztą Polską

9.08.2022
Fot. Poczta Polska S.A.

Poczta Polska zawarła z WOT porozumienie na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych państwa. Podpisanie dokumentu wpisuje się w szereg działań, jakie podejmuje Spółka na rzecz promocji i kształcenia postaw patriotycznych i proobronnych. Jednym z istotnych punktów nowego porozumienia jest organizacja przez „Terytorialsów” szkoleń dla Pocztowców.

Porozumienie z Pocztą Polską