Załącznik publikacji

Gen. broni Wiesław Kukuła

25.04.2022
Fot. DWOT

Generał broni Wiesław Kukuła - dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej

Gen. broni Wiesław Kukuła