Załącznik publikacji

ppłk Anna Czajkowska-Małachowska - dowódca 161 batalionu lekkiej piechoty

20.04.2022
Fot. DWOT
ppłk Anna Czajkowska-Małachowska - dowódca 161 batalionu lekkiej piechoty