Załącznik publikacji

Zakończenie Bazowego Kursu Podoficerskiego

4.01.2022
Fot. DWOT

Podczas zbiórki żołnierze odebrali z rąk Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. broni Wiesława Kukuły oraz Komendanta Szkoły st. chor. sztab. Piotra Pechty świadectwa oraz odznaki absolwenckie oraz wysłuchali kierowanemu bezpośrednio do niech przemówienia Dowódcy WOT

Zakończenie Bazowego Kursu Podoficerskiego