Załącznik publikacji

Święta na granicy

28.12.2021
Fot. DWOT

Żołnierze WOT podzielili się opłatkiem z mieszkańcami strefy przygranicznej w której pełnią służbę.

Święta na granicy