Załącznik publikacji

#SilneWsparcie

09.09.2021
Fot. DWOT

Żołnierze 1 Podlaskiej Brygady OT odwiedzili 9 września 32 miejscowości w strefie objętej stanem wyjątkowym. FOTO: 1PBOT

#SilneWsparcie