Załącznik publikacji

Szkoleniowy weekend terytorialsów z Warmii i Mazur

6.07.2021
Fot. DWOT

3-4 lipca 2021 r. żołnierze 42 batalionu lekkiej piechoty realizowali szkolenie rotacyjne na terenie Nadleśnictwa Dobrocin oraz na przykoszarowym placu ćwiczeń. Pododdziały prowadziły działania w małych zespołach w urozmaiconym terenie lesisto–jeziornym. Najważniejszym punktem szkolenia były działania z zakresu niebieskiej taktyki z wykorzystaniem łodzi rozpoznawczych.

Szkoleniowy weekend terytorialsów z Warmii i Mazur