Załącznik publikacji

GNIAZDO-21

21.06.2021
Fot. DWOT

W ćwiczeniu z zakresu zarządzania kryzysowego "Gniazdo-21” wzięły udział służby z całego województwa zachodniopomorskiego: straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe, służba leśne a także, po raz pierwszy w tym wymiarze, Terytorialsi z 14 ZBOT.

GNIAZDO-21