Załącznik publikacji

Wsparcie Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (HDK)

18.03.2021
Fot. DWOT

W ramach trwających operacji żołnierze zawodowi WOT oraz żołnierze OT oddali 6.847 litrów krwi, w 15.410 donacjach.

Wsparcie Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (HDK)