Załącznik publikacji

Szkolenie operatorów BSP FlyEye z Wojsk Obrony Terytorialnej

12.02.2021
Fot. DWOT

Operatorzy bezzałogowców FlyEye z Wojsk Obrony Terytorialnej wykonują loty szkolne. Fot. DWOT

Szkolenie operatorów BSP FlyEye z Wojsk Obrony Terytorialnej