Załącznik publikacji

Działania nocne terytorialsów w okolicy Mielca

17.02.2021
Fot. DWOT

Nocne ćwiczenia w SRO żołnierzy mieleckiej kompanii wchodzącej w skład 33 Batalionu Lekkiej Piechoty z Dęblina.

Działania nocne terytorialsów w okolicy Mielca