Załącznik publikacji

Wspólne loty sojuszników

14.09.2020
Fot. DWOT

Operatorzy bezzałogowych statków powietrznych (BSP) FlyEye z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej współdziałali z żołnierzami Batalionowej Grupy Bojowej NATO.

Wspólne loty sojuszników