Załącznik publikacji

kpt. Eugeniusz Konopacki patronem Centrum Szkolenia WOT

6.07.2020
Fot. DWOT

W dniu 30 czerwca bieżącego roku, Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 90, Centrum Szkolenia WOT nadano imię kpt. Eugeniusza Konopackiego.

kpt. Eugeniusz Konopacki patronem Centrum Szkolenia WOT