Załącznik publikacji

Pierwszy zaciąg na szkolenie podstawowe w 14ZBOT

9.02.2020
Fot. DWOT

Ochotnicy pierwszego dnia poddawani są testowi oceny potencjału sprawności fizycznej.

Pierwszy zaciąg na szkolenie podstawowe w 14ZBOT