Załącznik publikacji

Pierwszy zaciąg na szkolenie podstawowe w 14ZBOT

9.02.2020
Fot. DWOT

Ochotnicy przekraczają bramę jednostki w Szczecinie Podjuchach

Pierwszy zaciąg na szkolenie podstawowe w 14ZBOT