Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"
1.03.2024

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

1 marca obchodzimy ustanowiony w 2011 roku Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Data ta jest uhonorowaniem najwyższej ofiary złożonej przez dziesiątki tysięcy żołnierzy pod­ziemia powojennego w trakcie pierwszej komunistycznej dekady. Dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej to data szczególnie warta upamiętnienia, bowiem jedenaścioro Niezłomnych Bohaterów podziemia antykomunistycznego jest Patronami Brygad OT.

Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem.

-Witold Pilecki

W 2011 roku 1 marca ustanowiono Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Data ta nie jest przypadkowa – 1 marca 1951 w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Wiele lat od tego wydarzenia musiało upłynąć zanim doceniono ofiarę jaką Niezłomni złożyli dla dobra swojej ojczyzny. W uzasadnieniu do projektu ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, jako święta państwowego zapisano, że:

„jest to wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (...). Narodowy Dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata”.

Tradycja polskiego podziemia niepodległościowego to jedna z najważniejszych wartości w Wojskach Obrony Terytorialnej, które stanowią podstawę do budowy tożsamości formacji. Decyzjami Ministra Obrony Narodowej jedenaście brygad nosi dziś imiona z grona „Żołnierzy Wyklętych”:

 • 1 Podlaska Brygada OT - gen. bryg. Władysław Liniarski ps. „Mścisław"
 • 2 Lubelska Brygada OT mjr Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”
 • 3 Podlaska Brygada OT płk Łukasz Ciepliński ps. „Pług”
 • 4 Warmińsko – Mazurska Brygada OT – ppłk Gracjan Klaudiusz ps. „Fróg” „Szczerbiec”
 • 5 Mazowiecka Brygada OT - ppor. Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. „Rój”
 • 6 Mazowiecka Brygada OT - rtm. Witold Pilecki „Witold” ps. „Druh”
 • 7 Pomorska Brygada OT - kpt. mar. Adam Dedio ps. „Marynarz”
 • 8 Kujawsko – Pomorska Brygada OT gen. bryg. Elżbieta Zawacka ps. „Zo"
 • 9 Łódzka Brygada OT - gen. bryg. Stanisław Sojczyński ps. „Warszyc”
 • 14 Zachodnio-Pomorskiej Brygady OT – ppłk Stanisław Sędziak ps. „Warta”
 • 16 Dolnośląskiej Brygady OT – ppłk Ludwik Marszałek ps. „Zbroja”

Jak co roku 1 marca i w kolejnych dniach żołnierze WOT na terenie całego kraju uczestniczyć będą w uroczystościach związanych z Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", aby uczcić ich pamięć i móc z dumą oddać hołd bohaterom tamtych dni. W swoich Małych Ojczyznach porządkować będą miejsca pamięci poświęcone ich bohaterskim czynom.

 

Zespół prasowy DWOT

powiązane informacje

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej ma swój Sztandar
Dowódca WOT,  Stańczyk,  Wydarzenia,  Tradycja 
Kolejne przysięgi Terytorialsów już w ten weekend - zapowiedź
Wydarzenia,  Przysięgi,  Tradycja 
Chwała bohaterom! 82. rocznica powstania Armii Krajowej.
Stańczyk,  Dowódca WOT,  Tradycja 
Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT