„Sztandaru wojskowego bronić” – zapowiedź przysiąg

W nadchodzących dniach ponad 200 ochotników złoży przysięgę wojskową i tym samym oficjalnie dołączy do Terytorialsów. W sobotę 2 września przysięgać będą żołnierze z województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, a w niedzielę 3 września przysięga odbędzie się na Śląsku.

Przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych momentów w życiu każdego żołnierza. To akt będący wyrazem najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i narodu polskiego. Takie zobowiązanie w nadchodzący weekend podejmie ponad 200 ochotników. Będzie to bardzo ważny czas zarówno dla ślubujących i ich najbliższych. Przysięgi odbędą się w 3 lokalizacjach: Lesznie, Niechorzu oraz Bieruniu.

Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółami oraz relacjonowania tych szczególnych wydarzeń. 

2 września 2023r

LESZNO

Przysięga w 12 Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, im. gen. bryg. Stanisława Taczaka odbędzie się pod stadionem żużlowym w Lesznie o godz. 11:00. Słowa roty wypowie ponad 110 ochotników. Wśród nowo przyjętych są głównie osoby młode – uczniowie i studenci.

Akredytację na uroczystość dla mediów prowadzi por. Anna JASIŃSKA-PAWLIKOWSKA, tel.: 514 791 310.

NIECHORZE

Uroczystość w 14 Zachodniopomorskiej Brygadzie OT, im. ppłk. dypl. Stanisława Jerzego Sędziaka, ps. „Warta” odbędzie się przy latarni morskiej w Niechorzu, o godz. 11:00. Tego dnia słowa roty wypowie ponad 70 zachodniopomorskich ochotników, z czego kobiety stanowią blisko 30%. Wśród przysięgających większość to osoby młode.

Akredytację na uroczystość dla mediów prowadzi Pan Marcin GÓRKA, tel.: 607 600 891. 

3 września 2023r

BIERUŃ

W 13 Śląskiej Brygadzie OT, im. ppłk. Tadeusza Puszczyńskiego ps. „Konrad Wawelberg” ochotnicy złożą przysięgę wojskową na Rynku miejskim w Bieruniu, o godz. 11:00. Wśród przysięgających ponad 50% stanowią uczniowie. Słowa roty tego dnia wypowiedzą również nauczyciele, studenci, przedszkolanka, górnik oraz pracownicy resortu obrony narodowej.

Akredytację na uroczystość dla mediów prowadzi Pan Dawid Basgier, tel.: 261 124 152.    

***

Terytorialna służba wojskowa jako jedyna pozwala na pogodzenie życia zawodowego i prywatnego ze służbą Ojczyźnie. WOT stanowi wspólnotę żołnierzy pełniących terytorialną i zawodową służbę wojskową, ukierunkowaną na realizację misji obrony i wspierania lokalnych społeczności. Budowanie potencjału osobowego to jeden z priorytetowych kierunków formacji pozwalający osiągnąć zdolności operacyjne. Obecnie w WOT służy ponad 37 tys. żołnierzy w tym około 20% kobiet.

mjr Witold SURA
Rzecznik prasowy DWOT

powiązane informacje

7 Brygad rośnie w siłę - zapowiedź przysiąg
Wydarzenia,  Przysięgi 
Nadchodzące przysięgi - zapowiedź
Przysięgi,  Wydarzenia