Nadchodzące przysięgi - zapowiedź

W nadchodzący weekend blisko 300 ochotników wypowie słowa roty. W sobotę 26 sierpnia 2023 roku przysięgę złożą Terytorialsi z województwa podkarpackiego i kujawsko-pomorskiego, z kolei w niedzielę 27 sierpnia przysięga odbędzie się w województwie mazowieckim.

Przysięga wojskowa to jeden z najważniejszych momentów w życiu każdego żołnierza. Jest to akt ślubowania będący jednocześnie wyrazem najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i całego narodu. Takie zobowiązanie w nadchodzący weekend podejmie blisko 300 żołnierzy-ochotników. Przysięgi odbędą się w Nowej Sarzynie, Bydgoszczy i Gołotczyźnie.

Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółami oraz relacjonowania tych szczególnych wydarzeń.

26 sierpnia 2023r

NOWA SARZYNA

Przysięga w 3 Podkarpackiej Brygadzie OT, im. płk Łukasza Cieplińskiego ps. "Pług" odbędzie się o godz. 11:00 na placu przed Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie. Wśród blisko 50 nowych ochotników, którzy złożą przysięgę w najbliższą sobotę są m.in. pracownicy Resortu Obrony Narodowej, kierowca, pracownik kancelarii prawnej, uczniowie, matki oraz ojcowie. Przysięga w Nowej Sarzynie będzie szóstą w tym roku i czterdziestą drugą w historii 3 Podkarpackiej Brygady OT.

Akredytację na uroczystość dla mediów prowadzi ppor. Magdalena MAC, tel.: 721 810 826.

BYDGOSZCZ

Przysięga w 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie OT im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo” odbędzie się w Bydgoszczy w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku o godz. 11:00. Słowa roty wypowie 180 ochotników, blisko 20% z nich to kobiety. Wśród przysięgających liczną grupę stanowią uczniowie, studenci i nauczyciele, w tym również nauczyciele akademiccy.

Akredytację na uroczystość dla mediów prowadzi ppor. Julia ROZWOROWSKA, tel.: 512 814 861.

27 sierpnia 2023r

GOŁOTCZYZNA

Uroczystość w 5 Mazowieckiej Brygadzie OT, im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” odbędzie się w Rodzinnym Parku Edukacji i Rozrywki w Gołotczyźnie, o godz. 10:00. Przysięgę tego dnia złoży ponad 60 ochotników. W większości są to osoby młode – uczniowie i studenci. To kolejna przysięga realizowana w ramach projektu Wakacje z WOT.

Akredytację na uroczystość dla mediów prowadzi Elżbieta OBRĘBSKA, tel.: 507 322 244.

***

Terytorialna służba wojskowa jako jedyna pozwala na pogodzenie życia zawodowego i prywatnego ze służbą Ojczyźnie. WOT stanowi wspólnotę żołnierzy pełniących terytorialną i zawodową służbę wojskową, ukierunkowaną na realizację misji obrony i wspierania lokalnych społeczności. Budowanie potencjału osobowego to jeden z priorytetowych kierunków formacji pozwalający osiągnąć zdolności operacyjne. Obecnie w WOT służy ponad 37 tys. żołnierzy w tym około 20% kobiet.

mjr Witold SURA
Rzecznik prasowy DWOT

powiązane informacje

7 Brygad rośnie w siłę - zapowiedź przysiąg
Wydarzenia,  Przysięgi 
Nadchodzące przysięgi - zapowiedź
Przysięgi,  Wydarzenia