79 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Dziś, pierwszego sierpnia, obchodzimy 79 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wydarzenie to w całym kraju upamiętnią symboliczne syreny, które zawyją punktualnie o 17, czyli w „Godzinę W”. O bohaterach tamtych dni, jak co roku, pamiętają także Terytorialsi. W Warszawie oraz w innych zakątkach kraju, przy pomnikach i grobach Powstańców, wystawione zostały wojskowe asysty i posterunki honorowe.

Powstanie Warszawskie wybuchło we wtorek, 1 sierpnia 1944 roku, o godz. 17:00 (określonej kryptonimem „W”, jak Wolność). Do walki z hitlerowcami stanęło około 50 tysięcy Powstańców. Początkowo zryw miał trwać przez kilka dni, jednak ostatecznie walki trwały przez nieco ponad dwa miesiące. Powstanie zostało zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”. Był to największy zryw ruchu oporu w okupowanej Europie.

Jak podkreśla Dowódca Terytorialsów gen. bryg. Maciej Klisz:

Wojska Obrony Terytorialnej od samego początku przyjęły tradycje Armii Krajowej jako podstawę swojego funkcjonowania, a wyrazem tego jest oficjalne dziedziczenie tradycji AK przez Dowództwo WOT i poszczególne Brygady OT. Ponadto szczególną opieką otoczyliśmy naszych bohaterów, ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę, w tym także Powstańców Warszawskich.

Wojska Obrony Terytorialnej kontynuują misję i dziedzictwo Armii Krajowej. W 2017 roku na mocy decyzji nr 140/MON Dowództwo WOT oficjalnie przejęło tradycje Komendy Głównej Armii Krajowej. Te dwie formacje dzieli czas, ale łączy troska o dobro Ojczyzny. Dziedziczenie tradycji AK przez WOT wynika wprost z bliskości formy działania obydwu formacji, jak również potrzeby budowy tożsamości WOT na wartościach, z którymi mogą identyfikować się żołnierze. Dlatego już od końca lipca Terytorialsi aktywnie włączyli się w przygotowania do 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dowódcy i żołnierze odwiedzali żyjących powstańców oraz porządkowali groby i pomniki poległych bohaterów.

mjr Witold SURA
Rzecznik Prasowy DWOT

Załączniki

powiązane informacje

WOT świętował 6-lecie powstania
Tradycja,  Wydarzenia,  Klisz 
Przemówienie Dowódcy WOT z okazji 6lecia istnienia Formacji
Tradycja,  Siły Zbrojne RP,  Klisz 
6-lecie WOT w Rzeszowie
Tradycja,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Sprzęt i uzbrojenie