Podlascy Terytorialsi zaprzysiężeni w Kolnie

Dziękuję za to, że 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej tak dynamicznie się rozwija - powiedział wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak do uczestników, szóstej w tym roku, przysięgi wojskowej podlaskich terytorialsów.

Przed chwilą żołnierze z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę wojskową. To jest najważniejsza chwila w życiu każdego żołnierza. Potwierdzili swoje oddanie Polsce, potwierdzili to, że będą służyć obronie naszej Ojczyzny - zwrócił się do zebranych wicepremier Mariusz Błaszczak. Bardzo ważna chwila dla społeczności lokalnej dlatego, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej stanową komponent lokalny polskich Sił Zbrojnych. To ludzie, którzy sprawują swoją rolę zawodową i jednocześnie potrafią połączyć aktywność zawodową ze służbą wojskową - dodał.

Wśród składających przysięgę na sztandar 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej znaleźli się m.in. nauczyciel, lekarz weterynarii, diagnosta laboratoryjny, technik BHP, informatyk, urzędnik, a także studenci i uczniowie.

Położenie geograficzne naszego regionu sprawia, że szczególne znaczenie w naszej działalności ma współpraca z wojskami operacyjnymi i siłami sojuszniczymi. Uczestniczymy w najważniejszych ćwiczeniach w Siłach Zbrojnych, a od ponad roku ramię w ramię współdziałamy z naszymi kolegami z wojsk operacyjnych w ochronie granicy państwowej. Zacieśniamy także współpracę z naszymi sojusznikami, w tym z litewskimi Wojskami OT oraz Batalionową Grupą Bojową NATO w Polsce - powiedział płk Sławomir Kocanowski, dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Poza pododdziałami WOT w uroczystości brali także udział żołnierze Batalionowej Grupy Bojowej NATO, na czele z ppłk. Trevorem Philipsem. To bardzo ważny sygnał naszej jedności, naszej solidarności i tego, że budujemy wspólnie interoperacyjność - podkreślił szef MON.

W obecności zebranych, w tym dowódcy WOT gen. broni Wiesława Kukuły, wicepremier Mariusz Błaszczak podpisał koncepcję utworzenia Komponentu Obrony Pogranicza WOT składającego się z 10 batalionów, docelowo 7500 żołnierzy. Jego zadaniem w czasie pokoju jest wsparcie Straży Granicznej, a w czasie wojny bezpośrednia obrona granicy.

We współorganizację zaangażowany był Urząd Miasta Kolno. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Wojskowa z Siedlec.

Uroczystości towarzyszył piknik wojskowy, w który zaangażowali się również żołnierze szeregu instytucji wojskowych (m.in. 1 Pomorska Brygada Logistyczna, 18 pułk logistyczny, Wojskowa Akademia Techniczna, Żandarmeria Wojskowa, 10 Pułk Samochodowy, 18 Wojskowych Oddział Gospodarczy, 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy, szpital wojskowy w Ełku).

kpt. Łukasz WILCZEWSKI
Oficer prasowy 1 Podlaskiej Brygady OT

Załączniki

powiązane informacje

7 Brygad rośnie w siłę - zapowiedź przysiąg
Wydarzenia,  Przysięgi