38 lat temu zmarł patron 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej
13.04.2022

38 lat temu zmarł patron 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej

 

12 kwietnia 1984 roku w Warszawie zmarł ówczesny płk Władysław Liniarski ps. "Mścisław", dowódca Okręgu Białystok Armii Krajowej. W hołdzie patronowi dowódca brygady płk Sławomir Kocanowski zapalił znicze przy grobie "Mścisława" na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie oraz pod tablicą pamiątkową w Białymstoku.

Władysław Liniarski urodził się 23 listopada 1897 roku. Przed wybuchem drugiej wojny światowej był oficerem zawodowym Wojska Polskiego. Po kampanii wrześniowej rozpoczął działalność konspiracyjną wstępując do Służby Zwycięstwu Polski.

W październiku 1940 roku został skierowany na teren województwa białostockiego z misją służby w strukturach Okręgu Związku Walki Zbrojnej. Na skutek aresztowań dokonanych przez NKWD został faktycznym Komendantem Okręgu Białystok ZWZ. Po przekształceniu ZWZ w Armię Krajową pełnił funkcję dowódcy Okręgu Białystok aż do rozwiązania Armii Krajowej. Tym samym pełnił te funkcje najdłużej ze wszystkich komendantów i dowódców okręgów ZWZ-AK w Polskim Państwie Podziemnym. W szczytowym okresie płk Liniarski dowodził siłami ocenianymi na ok. 33 000 żołnierzy.

Trafnie przewidywał stosunek ZSRR do Polskiego Państwa Podziemnego, o czym informował Komendę Główną AK. Z tego powodu w 1944 roku do akcji "Burza" zmobilizował tylko część podległych mu żołnierzy. Za główne zadanie postawił im ochronę ludności cywilnej. Dzięki działaniom "Mścisława" w czasie akcji "Burza" Okręg Białystok AK uniknął dekonspiracji. Umożliwiło to budowę na Białostocczyźnie silnego podziemia niepodległościowego.

Po rozwiązaniu AK powołał do życia nową organizację - Armię Krajową Obywatelską. Jej początkowy stan obliczano na około 27 000 żołnierzy. Ostatecznie AKO weszła w struktury Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość".

31 lipca 1945 roku "Mścisław" został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie został skazany na karę śmierci, którą prezydent Bolesław Bierut, w drodze łaski, zamienił na 10 lat więzienia. Władysław Liniarski więzienie opuścił w 1954 roku będąc w fatalnym stanie zdrowia. Zamieszkał w Warszawie, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę w 1968 roku. Po wyjściu na wolność rozpoczął też prace dokumentujące historię Armii Krajowej oraz włączył się w działalność środowisk kombatanckich.

Władysław Liniarski za swoją działalność został odznaczony m. in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari V klasy, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Zasługi z Mieczami, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W sierpniu 2017 roku Prezydent RP Andrzej Duda mianował pośmiertnie "Mścisława" na stopień generała brygady.

Film: "W czasie próby" - gen. bryg. Władysław Liniarski

 

kpt. Łukasz Wilczewski
Oficer prasowy 1 Podlaska Brygada OT

Załączniki

powiązane informacje

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej ma swój Sztandar
Dowódca WOT,  Stańczyk,  Wydarzenia,  Tradycja 
Kolejne przysięgi Terytorialsów już w ten weekend - zapowiedź
Wydarzenia,  Przysięgi,  Tradycja 
Chwała bohaterom! 82. rocznica powstania Armii Krajowej.
Stańczyk,  Dowódca WOT,  Tradycja