Nowi Terytorialsi złożyli uroczyste przysięgi na sztandary swoich jednostek
29.03.2022

Nowi Terytorialsi złożyli uroczyste przysięgi na sztandary swoich jednostek

 

W miniony weekend słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało blisko 250 żołnierzy-ochotników. Nowi Terytorialsi zasilili szeregi sześciu brygad Obrony Terytorialnej. Przysięgi odbyły się w Białymstoku, Toruniu, Chęcinach, Skwierzynie, Choszcznie oraz Wrocławiu.

Przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza. Jest to akt ślubowania będący jednocześnie wyrazem najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i Narodu Polskiego.

Część uroczystości odbyła się na miejskich rynkach z udziałem rodzin oraz lokalnej społeczności, na rzecz której niejednokrotnie Terytorialsi prowadzą swoje działania. 

Województwo podlaskie:

W sobotę, 26 marca, odbyła się przysięga wojskowa żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady OT. Było to pierwsze w tym roku zaprzysiężenie podczas którego słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 60 żołnierzy ochotników.

Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej, z okazji 80-lecia powstania Armii Krajowej, podczas uroczystości odbyła się inscenizacja przysięgi składanej przez żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Uczestniczyli w niej członkowie Stowarzyszenia "Grupa Wschód". Terytorialsi ponadto wystawili poczet towarzyszący ze sztandarem Okręgu Białystok Światowego Związku Żołnierzy AK.

Srebrne medale Za Zasługi dla Obronności Kraju odebrali rodzice, których dzieci są żołnierzami WOT. W pierwszej z odznaczonych rodzin służbę w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej pełni czterech żołnierzy, a w drugiej rodzinie  - trzech

Województwo kujawsko-pomorskie:

Rota przysięgi wojskowej w 8 K-PBOT wybrzmiała już 22 raz. Po raz drugi w tym roku. Na terenie toruńskiego, 81 batalionu lekkiej piechoty złożyło ją blisko 50 żołnierzy. Wraz z nimi byli obecni żołnierze szkolenia wyrównawczego, jak i specjalnie oddelegowane do tej uroczystości pododdziały.

W liście skierowanym na tę uroczystość, Minister Obrony Narodowej życzył żołnierzom, aby duma z żołnierskiego munduru niezmiernie towarzyszyła w dalszej drodze, a żołnierskie szczęście ich nigdy nie opuszczało.

Dowódca brygady, płk Krzysztof Stańczyk przede wszystkim podziękował najbliższym za wychowywanie młodzieży w duchu patriotyzmu i oddania Polsce. Podkreślił, że bez tego wysiłku, nie byłoby ich synów i córek w służbie.

Województwo wielkopolskie:

W sobotnie południe, na Rynku w Skwierzynie, służbę ojczyźnie przysięgało ponad  60 ochotników. To już 22  przysięga w 12 WBOT.  Ochotnicy zostali powołani do służby 11. marca, by odbyć szesnastodniowe szkolenie podstawowe.  Kandydaci musieli przywyknąć do życia wojskowego, wczesnych pobudek i intensywnych, kilkunastogodzinnych ćwiczeń.

Dzisiejsza przysięga ma szczególny wymiar. Słowa roty przysięgi, wypowiedzieli  ochotnicy, którzy w trudnych czasach podnieśli rękawicę i zdecydowali się zostać Żołnierzami Wojska Polskiego. Jestem przekonany, że Ci, którzy właśnie wyrazili chęć wstąpienia w nasze szeregi i stawili się na szkoleniu podstawowym, to osoby z ogromną motywacją i odwagą  – powiedział płk Zbigniew TARGOŃSKI, dowódca 12 WBOT.

Województwo zachodniopomorskie:

W koszarach 14 Zachodniopomorskiej Brygady OT w Choszcznie przysięgę złożyło 29 żołnierzy. 

W związku z tegorocznymi obchodami 80-lecia przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, podczas uroczystości odczytano tekst roty przysięgi, którą składali żołnierze Armii Krajowej: „W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty Krzyż, znak męki i Zbawienia. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczypospolitej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy dochowam niezłomnie cokolwiek by mnie spotkać miało”.

Województwo świętokrzyskie:

W słoneczne niedzielne południe, na tle Zamku Królewskiego w Chęcinach żołnierze 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. ,,Nurt” złożyli przysięgę wojskową. Z satysfakcją i dumą słowa roty przysięgi „Ja żołnierz Wojska Polskiego, Przysięgam !” wypowiedziało 40 ochotników, którzy ukończyli szkolenie podstawowe.

Jedną trzecią przysięgających stanowili ludzie młodzi – studenci i uczniowie. Jeśli chodzi o zawody – to reprezentanci takich specjalności jak:  informatyk, technik budownictwa, ekonomista, mechanik samochodowy, ratownik medyczny, mechatronik, dziennikarz oraz logistyk. Dominują mieszkańcy powiatów kieleckiego i sandomierskiego. Wszyscy w swojej różnorodności będą stanowili o sile i potencjale WOT.

To druga w tym roku przysięga Świętokrzyskich Terytorialsów. Zasilą oni głównie 102 i 103 batalion lekkiej piechoty.

Województwo dolnośląskie:

Tego samego dnia, na Placu Wolności we Wrocławiu odbyła się już 13 przysięga żołnierzy 16 Dolnośląskiej Brygady OT, jednej z dwóch najmłodszych jednostek WOT. Słowa roty przysięgi wypowiedziało 22 żołnierzy-ochotników. Niedzielne święto połączone było z obchodami święta brygady oraz 80 rocznicą powstania Armii Krajowej. Obecnie żołnierze 16DBOT aktywnie działają w ramach operacji #NiezawodnaPomoc i pomagają uchodźcom, ofiarom konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj sił zbrojnych jest budowany na fundamencie ochotników, którzy stanowią 90% stanu osobowego formacji. Poświęcają oni swój wolny czas po to, aby uczyć się, jak bronić Ojczyzny i jak wspierać, pomagać najbliższym. Siła Wojsk Obrony Terytorialnej oprócz jej lokalnego charakteru tkwi również w jej różnorodności.

 

Zespół prasowy WOT

Załączniki

powiązane informacje

Weekend pełen uroczystych wydarzeń- zapowiedź
Przysięgi,  Wydarzenia 
Kolejne cztery brygady rosną w siłę
Przysięgi,  Wydarzenia