Pierwsze przysięgi w 2022 roku.

 

W ubiegły weekend w  Wojskach Obrony Terytorialnej odbyły się cztery przysięgi wojskowe w województwach: kujawsko-pomorskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Uroczystości były finałem szkolenia podstawowego tzw. „szesnastki” w ramach programu „Ferie z WOT”. Ogółem zaprzysiężonych zostało ponad 200 żołnierzy.

Przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza. Jest to akt ślubowania będący jednocześnie wyrazem najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i Narodu Polskiego.

Obecny na przysiędze w Sandomierzu szef senackiej Komisji Obrony Narodowej, senator Jarosław Rusiecki, czytając list Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka podkreślił: „Wypowiadając słowa przysięgi wojskowej składacie zobowiązanie wobec mieszkańców Waszej najbliższej okolicy. Deklarujecie pomoc w sytuacjach kryzysowych, zarówno w czasie wojny jak i pokoju. Jestem przekonany, że w chwili próby spełnicie dane dziś przyrzeczenie.”

Składający przysięgę Terytorialsi odbyli wcześniej 16-dniowe szkolenie podstawowe, w trakcie którego poznali podstawy regulaminów, taktyki, szkolenia strzeleckiego, a nabyte umiejętności sprawdzili podczas pętli taktycznej.

Zakończone właśnie szkolenia zostały przeprowadzone w ramach akcji „Ferie z WOT” i dedykowane było przede wszystkim pełnoletnim uczniom szkół średnich oraz nauczycielom.

W sobotę, 29 stycznia, w 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, miała miejsce 21 przysięga w historii brygady, podczas której słowa roty wypowiedziało 55 żołnierzy. Pierwsza przysięga we Włocławku od czasu relokacji ostatniej jednostki wojskowej z tego miasta. To tutaj będzie stacjonował 84 blp, w którym rozpoczęcie szkolenia jest planowane od 2023 r. W jego strukturach powstanie kompania wodna, profilowana ze względu na obiekt infrastruktury krytycznej, jedyną zaporę na Wiśle w Polsce.

Z kolei w niedzielę, 30 stycznia, nowi Terytorialsi 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej o godzinie 11.00 w Sandomierzu złożyli przysięgę wojskową wypowiadając z satysfakcją i dumą słowa roty przysięgi „Ja żołnierz Wojska Polskiego, Przysięgam !!!”. Nowi żołnierze reprezentują różne zawody i specjalności, wśród nich znaleźli się między innymi: uczniowie szkół średnich, studenci, strażacy z OSP, sędzia pływackie, kierowcy pojazdów ciężarowych i nauczyciele. Wszyscy w swojej różnorodności będą stanowili o sile i potencjale WOT.

„Żołnierze Za Wami intensywne szkolenie podstawowe, które odbyło się w ramach Ferii z WOT, lecz to dopiero początek Waszej służby. Od teraz będziecie w gotowości do wspierania lokalnej społeczności i obrony obywateli naszej ojczyzny, w szczególności ziemi świętokrzyskiej” – podkreślił płk Piotr HAŁYS dowódca 10 ŚBOT.

„Wstępując do WOT chciałem spróbować czegoś nowego, pewnego rodzaju przygodę i otworzyć swoją przyszłość na najbliższe lata” - podkreślił szer. Wiktor Wierzchowski uczeń 3 klasy liceum Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

„Szkolenie podstawowe, „szesnastka” było ciężkie, ale nie żałuję swojej decyzji” – zaznaczył szer. Paweł Zięba tegoroczny maturzysta

Tego samego dnia na placu apelowym kompleksu wojskowego w podkrakowskiej Rząsce uroczystą przysięgę wojskową złożyli żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek”.  W tej ważnej dla nowych żołnierzy 11MBOT chwili towarzyszyli im m.in. mjr Jacek PLATER ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przedstawiciele formacji wojskowych garnizonu krakowskiego oraz rodziny i znajomi przysięgających żołnierzy.

Niedzielna przysięga wojskowa w 12 Wielkopolskiej Brygadzie OT, była elementem obchodów święta wielkopolskiej „Dwunastki” i wręczenia Chorągwi Wojska Polskiego. Lubuszanie i Wielkopolanie po ukończeniu intensywnego treningu wojskowego zwanego szkoleniem podstawowym, zostali poddani egzaminowi z zadań taktycznych. Zwieńczeniem ponad dwutygodniowych wysiłków dla ponad 70 żołnierzy było złożenie przysięgi wojskowej. Większość przysięgających stanowili uczniowie i żołnierze, którzy postanowili poświęcić ferie na trening wojskowych. Wśród nich znaleźli się także psycholog, trener drugoligowej drużyny siatkówki oraz rekonstruktor historyczny.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Formacja aktywnie wspiera walkę państwa z pandemią koronawirusa. Każdego dnia żołnierze WOT wraz z żołnierzami wojsk operacyjnych wspierają szpitale i placówki medyczne, pobierają wymazy, pomagają seniorom i kombatantom oraz wspierają organizacje pozarządowe i samorządy.

Zespół prasowy WOT

Załączniki

powiązane informacje

Nadchodzące przysięgi - zapowiedź
Przysięgi,  Wydarzenia